Ozvena.sk Advertisement
Úvodná stránka
Utorok, 18 september 2018
 
 
XXXI.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

Mesto Vranov nad TopľouMestský dom kultúry Vranov nad Topľou

Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA

KZS SOCIETAS CANTICA Vranov nad Topľou

Súkromná ZUŠ Vranov nad Topľou

OZ Chrysostomos Vranov nad Topľou

pozývajú na

zborový festival

XXXI.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

XXXI. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinárodnou účasťou

14.-17. jún 2018

pod záštitou

ministra kultúry SR  a primátora mesta Vranov nad Topľou

under patronage of Minister of the Culture of Slovak Republic and Mayor of Town Vranov nad Topľou 

 

pri príležitosti „Dní mesta Vranov nad Topľou"

vsz2016.jpg

Informácie o festivale

 • Nesúťažný zborový festival určený pre všetky vekové kategórie.
 • Festivalu sa môžu zúčastniť spevácke zbory zo Slovenska a zahraničia.
 • Koncerty sa konajú v Mestskom dome kultúry a v chrámoch vo Vranove nad Topľou,  Humennom, v Hanušovciach n/T. a v obciach okresu Vranov nad Topľou


Podmienky účasti speváckych zborov na festivale:

 • Zbory sú pozvané:
  • na recipročnú výmenu – neplatia ubytovanie ani stravu, len cestovné náklady
  • bez reciprocity (platia ubytovanie a stravu vo výške 80,-€/osoba alebo 120,-€ v hoteli Patriot).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rekreačnom stredisku Barka na Juskovej Voli, v ubytovni SOŠ,  hoteli Patriot Vranov nad Topľou alebo v rodinách ZZSZ Ozvena.
 • Pre spoločný galakoncert speváckych zborov si zbory pripravia skladbu Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“ noty a informácie o festivale nájdete na www.ozvena.sk).
 • V rámci festivalu organizátori ponúkajú účastníkom workshop, seminár, sprievod súborov mestom Vranov .T., spoločné stretnutia zborov, diskusný večer pre vedenia zborov a hostí, výlety zborov do okolitých miest, návšteva múzea, prijatie vedenia zborov primátorom mesta Vranov nad Topľou a iné podujatia.

 

Program festivalu

 

Piatok, 15.6.2018    

10.00  Prijatie hostí primátorom mesta v zasadačke Mestského úradu Vranov n.T.

11.00 „Deti deťom“, ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou (hostia Albinutele, Dunavki valny, Katovice)

11.00 „Deti deťom“, II. ZŠ Vranov nad Topľou (Červánek, akordeónový súbor)

15.00 Otvorenie XXXI. Vranovských zborových slávností, AOC Námestie slobody - všetky zahraničné zbory a akordeónový orchester 

15.45 Sprievod zborov a súborov mestom 

16.00  Otvorenie Dní mesta Vranova nad Topľou, Dom Kultúry Vranov nad Topľou

18.00  Festivalový koncert, Gréckokatolícky chrám bl. Hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Hanušovce nad Topľou
           Miešaný spevácky zbor Jána Bohdana Hroboňa pri Evanjelickom a.v. CZ Hanušovce nad Topľou
           Detský spevácky zbor ALBINUTELE, Ialoveni, Moldavsko
           Detský spevácky zbor DUNAVSKI VALNI, Ruse, Bulharsko

18.00 Festivalový koncert, Gréckokatolícky chrám Najsvätejšej Eucharistie Vranov nad Topľou

Miešaný spevácky zbor CHRYSOSTOMOS, Vranov nad Topľou

         Komorný miešaný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov
         Dievčenský zbor hudobno-umeleckej školy K. Szymanowského, Katovice, Poľsko

 

18.00 Festivalový koncert, Evanjelický a.v. chrám Ducha Svätého Vranov nad Topľou

Detský spevácky zbor DAMA, Prešov,

          Detský spevácky zbor ČERVÁNEK,Červený Kostelec,Česká republika
          Akordeónový orchester MUSICA HARMONICA, Červený Kostelec, Česká republika
          Ženský zbor Českého spolku, Košice

 

21.00 Diskusný klub vedenia zborov v jedálni GMC Juskova Voľa 

Sobota, 16.6.2018     

9.30   Workshop "Spôsoby rozvoja harmonického sluchu v rámci zborovej hlasovej prípravy" vedie Mgr. Tatiana Švajková PhD. + nácvik spoločnej zborovej skladby "Aká si mi krásna" v kinosále Domu Kultúry Vranov n. T.

16.30  Galakoncert v Bazilike Minor vo Vranove nad Topľou

Dievčenský a mládežnícky spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topľou
           Detský spevácky zbor ČERVÁNEK,Červený Kostelec, ČR

Dievčenský zbor hudobno-umeleckej školy, Katovice, Poľsko 
Detský spevácky zbor ALBINUTELE, Ialoveni, Moldavsko
           Detský spevácky zbor DUNAJSKI VALNI, Ruse, Bulharsko
           Ženský spevácky zbor VOCALS, Prešov
           Spevokol Lipka pri Miestnom odbore Matice slovenskej, Valaská
           Ženský zbor Českého spolku, Košice
           Miešaný spevácky zbor CHORUS VIA MUSICA, Prešov

 

          

19.30  Stretnutie zborov v GMC Bárka na Juskovej Voli

 

Nedeľa, 17.6. 2018

9.30  Evanjelický a.v. chrám Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou
         Dievčenský zbor školy K. Szymanowského, Katovice, Poľsko 

10.30 Gréckokatolícky kostol Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou 
Detský spevácky zbor ALBINUTELE, Ialoveni, Moldavsko

10.45 Gréckokatolícky kostol sv. Pátra Pia vo Vranove nad Topľou
Ženský zbor Českého spolku, Košice 

 

 

Súbory / informácie na stiahnutie:

pdf Application Form / Prihláška na festival

pdf Application Form / Prihláška na festival

pdf 31th International choral festival - Information about festival and program

pdf XXXI. VZS - Program a informácie o festivale

pdf Aká si mi krásna

pdf XXXI. VZS - Termínový list

pdf 31th International Choral Festival - Terms letter

 

 

Kontakt:  Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA, Vilma Krauspeová predseda festivalového výboru

                 Adresa: ZZSZ Ozvena, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. Tel: 0574422849

                 Mobil: +421905 271 374, e-mail:  , webová stránka: www.ozvena.sk

 

 

Zmenené ( Pondelok, 04 jún 2018 )
 
Venovanie 2% dane z príjmu

Vᾞení rodičia a sympatizanti Záujmového združženia speváckych zborov OZVENA vo Vranove nad Topľou

 

Aj tento rok máte možžnosť rozhodnúť, komu poukázať 2% zaplatenej dane z príjmu. Preto sa na Vás obraciame so žžiadosťou podporiť našše združženie.

 

Tlačivá na poukázanie 2 % dane z príjmu:
Vyhlásenie za rok 2016

 

Údaje o prijímateľovi:

 Názov:  Záujmové združženie speváckych zborov Ozvena
 Sídlo:  Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
 Právna forma:  Občianske združženie
 Identifikačné číslo prijímateľa:     
 31955983

 

Vopred ďakujem vššetkým, ktorí drobnú námahu s vypísaním tlačív premenia na finančnú pomoc, nie anonymne pre šštát, ale adresne nᚹmu združženiu.

 

Vilma Krauspeová, predseda ZZSZ Ozvena Vranov nad Topľou

Zmenené ( Streda, 29 marec 2017 )
 
XXX. Vranovské zborové slávnosti

 

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou

Záujmové združženie speváckych zborov OZVENA

KZS SOCIETAS CANTICA Vranov nad Topľou

Súkromná ZUŠŠ Vranov nad Topľou

pozývajú na

zborový festival

XXX.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

XXX. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinárodnou účasťou

15.-18. jún 2017

pod zṚtitou

ministra kultúry SR  a primátora mesta Vranov nad Topľou

under patronage of Minister of the Culture of Slovak Republic and Mayor of Town Vranov nad Topľou 

pri príležžitosti „Dní mesta Vranov nad Topľou"

vsz2016.jpg

Sponzori  

 

 

Creatix Slovakia s.r.o. Bratislava, Stradiware s.r.o. Bratislava, Vilma Krauspeová - Jazykový  a vzdelávací servis Vranov nad Topľou, Ing. Martin Maťaš – IT Model Vranov nad Topľou, ABN Klematis s.r.o. Čaklov 40, Mgr. Andrea Fišmanová, Vranov nad Topľou


sponzori.jpg

Informácie o festivale

 • Nesúťažný zborový festival určený pre všetky vekové kategórie.
 • Festivalu sa môžu zúčastniť spevácke zbory zo Slovenska a zahraničia.
 • Koncerty sa konajú v Mestskom dome kultúry a v chrámoch vo Vranove nad Topľou,  Humennom, v Hanušovciach n/T. a v obciach okresu Vranov nad Topľou


Podmienky účasti speváckych zborov na festivale:

 • Zbory sú pozvané:
  • na recipročnú výmenu – neplatia ubytovanie ani stravu, len cestovné náklady
  • bez reciprocity (platia ubytovanie a stravu vo výške 70,-€/osoba alebo 120,-€ v hoteli Patriot).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rekreačnom stredisku Barka na Juskovej Voli, v ubytovni SOŠ,  hoteli Patriot Vranov nad Topľou alebo v rodinách ZZSZ Ozvena.
 • Pre spoločný galakoncert speváckych zborov si zbory pripravia skladbu Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“ noty a informácie o festivale nájdete na www.ozvena.sk).
 • V rámci festivalu organizátori ponúkajú účastníkom workshop, seminár, sprievod súborov mestom Vranov .T., spoločné stretnutia zborov, diskusný večer pre vedenia zborov a hostí, výlety zborov do okolitých miest, návšteva múzea, prijatie vedenia zborov primátorom mesta Vranov nad Topľou a iné podujatia.

 

Predbežžný program festivalu

ŠŠtvrtok, 15.6.2017

Príchod speváckych zborov a ich ubytovanie

 

Piatok, 16.6.2017    

10.00  Prijatie hostí primátorom mesta na Mestskom úrade Vranov n.T.

11.00  Návššteva ZŠŠ Lúčna Vranov nad Topľou (Štvorlístok, Bonifastes)

15.30  Zhromažždenie pred AOC (námestie) a sprievod mestom Vranov n.T.  

16.00  Otvorenie Dní mesta Vranova nad Topľou a zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti
             Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

Detský spevácky zbor ŠTVORLÍSTOK, Zvolen

18.00  Festivalový koncert v evanjelickom chráme v Hanuššovciach nad Topľou

Detský spevácky zbor ŠTVORLÍSTOK, Zvolen

Dievčenský spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topľou

Mládežnícky spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topľou

Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

19.00  Festivalový koncert v chráme Františka z Assisi  vo Vranove nad Topľou

Komorný zmiešaný zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topľou

Spevácky zbor slovenských učiteľov

21.00 Diskusný klub vedeniazborov v klubovni GMC Juskova Voľa

Sobota, 17.6.2017     

9.30   Workshop pre  členov zborov  "Súčasná slovenská zborová tvorba - dielo Petra    Špiláka"

Nácvik spoločných piesní v kine Mladosť v DK Vranov nad Topľou,

vedie doc. Mgr. art Štefan Sedlický ArtD. za prítomnosti Mgr. et Mgr. art Petra Špiláka, Phd.

18.00  Galakoncert v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou

Mládežnícky spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topľou

Detský spevácky zbor ŠTVORLÍSTOK, Zvolen

Dievčenský spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topľou

Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

Spevácke okteto WOMANVOCAL pri SZUŠ MÚZA, Humenné

Komorný zmiešaný zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topľou

Spevácky zbor slovenských učiteľov 

20.30  Stretnutie zborov v GMC Bárka na Juskovej Voli

 

Nedeľa, 18.6. 2017

9.30 Evanjelický a.v. chrám Ducha Svätého Vranov nad Topľou

Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

 

Súbory / informácie na stiahnutie:

pdf Application Form / Prihlᚹka na festival

pdf Application Form / Prihlᚹka na festival

pdf 30th International choral festival - Information about festival and program

pdf XXX. VZS - Program a informácie o festivale

pdf Aká si mi krásna

pdf XXX. VZS - Termínový list

pdf 30th International Choral Festival - Terms letter

 

 

 

 

 

Kontakt:  Záujmové združženie speváckych zborov OZVENA, Vilma Krauspeová – predseda festivalového výboru

                 Adresa: ZZSZ Ozvena, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. Tel: 0574422849

                 Mobil: +421905 271 374, e-mail: vilma@krauspe.sk, webová stránka: www.ozvena.sk


 

Zmenené ( Pondelok, 12 jún 2017 )
 
<< Začiatok < Späť 1 2 3 4 Ďalej > Koniec >>

Výsledky 1 - 4 z 16
Spoznali by ste nás?
 
Top! Top!