Ozvena.sk Advertisement
Úvodná stránka arrow My sme OZVENA!
Streda, 31 máj 2023
 
 
Ozvena v Poľsku Tlač E-mail

V uplynulom týždni od 2. do 6.marca 2006 dva koncertné zbory a vokálna skupina Voices  Združenia speváckych zborov OZVENA  a Súkromnej ZUŠ vo Vranove nad Topľou pod organizačným a umeleckým vedením p.Krauspeovej navštívili mesto Poznaň v Poľsku.

Chlapčenský a mládežnícky zbor OZVENA spolu s vokálnou skupinou Voices boli hosťami chlapcov Chlapčenského speváckeho zboru The Boys pri Základnej chlapčenskej zborovej škole pod vedením p. Agaty Steckowskej, ktorí boli účastníkmi minuloročných Vranovských zborových slávností a v rodinách ktorých našli naši speváci úprimnú pohostinnosť a srdečné prijatie.

Zaujímavým  a podnetným bol i poznávací program pobytu našich zborov v Poznani. Hostitelia  nám predstavili prekrásne historické centrum mesta, ako aj svoju školu, múzeum hudobných nástrojov, kino IMAX, chlapci a dievčatá športovali v športovom centre Dynamix a videli sme aj iné zaujímavosti a pamätihodnosti mesta. Vedenie Ozveny a SZUŠ bolo srdečne prijaté riaditeľom a zástupcami Chlapčenskej zborovej školy, s ktorým sme si vymenili skúsenosti, informácie o našich školách s tým, že v budúcnosti budú naše školy ešte intenzívnejšie spolupracovať.

Na koncerte v zborovej škole sa publiku páčili najmä optimistické piesne v podaní Chlapčenského zboru z tvorby učiteliek SZUŠ pp. Gabronovej a Tomášovej a mládež zaujala upravenými ľudovými piesňami slovenských autorov najmä Z. Mikulu. Milým prekvapením bola spoločná skladba E. Suchoňa "Aká si mi krásna" v podaní všetkých našich speváckych zoskupení spoločne  s domácim chlapčenským zborom.

Spevácke zbory Ozveny sa prezentovali aj na svätej omši v historickom  Chráme sv. Vojtecha v Poznani so svojím sakrálnym repertoárom.

Veľmi podnetnou a zaujímavou bola  spoločná spevácka dielňa, ktorú viedla pani Agata Steckowska, popredná odborníčka v oblasti zborového spevu v Poľsku.

Naše zážitky z pobytu v Poznani sú krásne a nezabudnuteľné. Pri odchode našich zborov nechýbali ani slzy dojatia na oboch stranách a prísľuby skorého stretnutia sa zborov alebo individuálne rodín našich a poľských spevákov.

Zbory Ozveny majú v ďalšom období viacero vystúpení pre verejnosť a síce  na koncerte ku Dňu matiek 11.5.2006, na absolventskom koncerte SZUŠ dňa 6.6.2006 a na viacerých koncertoch v rámci XIX. vranovských zborových slávností v dňoch 16. až 18. júna 2006, kde sa okrem našich zborov predstaví aj 7 výborných zahraničných a viacero slovenských speváckych zborov. Na tieto koncerty srdečne pozývame našich spoluobčanov.

 
< Predošlá   Ďalšia >
Spoznali by ste nás?
 
Top! Top!