Ozvena.sk Advertisement
Úvodná stránka
Štvrtok, 20 jún 2024
 
 
XXXIV. Vranovské zborové slávnosti Tlač E-mail

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou

Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA, Mesto Hanušovce nad Topľou,

Mestský dom kultúry Hanušovce nad Topľou, Súkromná ZUŠ Vranov nad Topľou, obec Sedliská

pozývajú na

zborový festival

XXXIV.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

XXXIV. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinárodnou účasťou

15.-18. jún 2023


pod záštitou

primátora mesta Vranov nad Topľou

under patronage of Mayor of Town Vranov nad Topľou

 

pri príležitosti Dní mesta Vranova nad Topľou

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Podujatie sa uskutočňuje s finančným príspevkom mesta Vranov nad Topľou 

vzs_partneri.png

 

 

 

 

 

Informácie o festivale

 • Nesúťažný zborový festival určený pre všetky vekové kategórie.
 • Festivalu sa môžu zúčastniť spevácke zbory zo Slovenska a zahraničia.
 • Koncerty sa konajú vo Vranove nad Topľou, v Hanušovciach nad Topľou a v obciach okresu Vranov nad Topľou


Podmienky účasti speváckych zborov na festivale:

 • Zbory sú pozvané:
  • na recipročnú výmenu – neplatia ubytovanie ani stravu, len cestovné náklady
  • bez reciprocity (platia ubytovanie a stravu).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rekreačnom stredisku GMC Barka na Juskovej Voli, v ubytovni SOŠ alebo v rodinách ZZSZ Ozvena.
 • Pre spoločný galakoncert speváckych zborov si zbory pripravia skladbu Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“ noty a informácie o festivale nájdete na www.ozvena.sk).
 • V rámci festivalu organizátori ponúkajú účastníkom workshop, seminár, návšteva základnej školy, spoločné stretnutia zborov, diskusný večer pre vedenia zborov a hostí, výlet na hrad Čičva, popr. do iných miest, návšteva múzea, prijatie vedenia zborov primátorom mesta Vranov nad Topľou a iné podujatia.

Predbežný program festivalu

Štvrtok, 15.6.2023

Príchod speváckych zborov a ich ubytovanie, je možný príchod aj v piatok

Piatok, 16.6.2023

10.30 Festivalový koncert v Základnej škole Vranov nad Topľou, Lúčna

14.00 Prijatie hostí primátorom mesta v zasadačke Mestského úradu Vranov n.T.

15.00 Zhromaždenie pred OAC a sprievod mestom Vranov nad Topľou

15.30 Otvorenie Dní mesta Vranov nad Topľou

16.45 Návšteva múzea v Hanušovciach nad Topľou

18.00 Festivalový koncert, Evanjelický kostol, Hanušovce nad Topľou

18.00 Festivalový koncert, Gréckokatolícky chrám sv.Pia z Pietrelciny, Vranov n.T.- Juh

21.00 Diskusný večer v GMC Barka Juskova Voľa

Sobota, 17.6.2023

9.30 Workshop pre všetky zbory + nácvik spoločnej zborovej skladby

„ Aká si mi krásna“ v kinosále DK Vranov nad Topľou

10.45 Výlet zborov na hrad Čičva a návšteva Hrobky rodiny Barkóczy pod hradom 14.00 Festivalový koncert na amfiteátri Sedliská pod hradom Čičva

17.00 Galakoncert, Gréckokatolícky chrám Najsvätejšej Eucharistie Vranov n/Topľou

20.00 Spoločenské stretnutie na Juskovej Voli

Nedeľa, 18.6. 2023

dopoludnia - účinkovanie zborov pri Svätej omši alebo Službách božích

vo Vranove nad Topľou a obciach okresu 

 

Kontakt:  Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA, Vilma Krauspeová predseda festivalového výboru

                 Adresa: ZZSZ Ozvena, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. Tel: 0574422849

                 Mobil: +421905 271 374, e-mail:  , webová stránka: www.ozvena.sk

 


 
< Predošlá   Ďalšia >
Spoznali by ste nás?
 
Top! Top!