Ozvena.sk Advertisement
Úvodná stránka arrow Vranovské zbor. slávnosti
Utorok, 30 máj 2023
 
 
XXXIII.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI Tlač E-mail

Mesto Vranov nad TopľouMestský dom kultúry Vranov nad Topľou

Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA

Súkromná ZUŠ Vranov nad Topľou

pozývajú na

zborový festival

XXXIII.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

XXXIII. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinárodnou účasťou

11.-14. jún 2020

pod záštitou

ministra kultúry SR  a primátora mesta Vranov nad Topľou

under patronage of Minister of the Culture of Slovak Republic and Mayor of Town Vranov nad Topľou

 

pri príležitosti Dní mesta Vranova nad Topľou, 750. výročia založenia mesta Vranov nad Topľou

a 40. výročia založenia speváckeho zboru OZVENA Vranov nad Topľou 

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

vsz2016.jpg

Informácie o festivale

 • Nesúťažný zborový festival určený pre všetky vekové kategórie.
 • Festivalu sa môžu zúčastniť spevácke zbory zo Slovenska a zahraničia.
 • Koncerty sa konajú v Mestskom dome kultúry a v chrámoch vo Vranove nad Topľou,  Humennom, v Hanušovciach n/T. a v obciach okresu Vranov nad Topľou


Podmienky účasti speváckych zborov na festivale:

 • Zbory sú pozvané:
  • na recipročnú výmenu – neplatia ubytovanie ani stravu, len cestovné náklady
  • bez reciprocity (platia ubytovanie a stravu vo výške 80,-€/osoba).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rekreačnom stredisku Barka na Juskovej Voli, v ubytovni SOŠ alebo v rodinách ZZSZ Ozvena.
 • Pre spoločný galakoncert speváckych zborov si zbory pripravia skladbu Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“ noty a informácie o festivale nájdete na www.ozvena.sk).
 • V rámci festivalu organizátori ponúkajú účastníkom workshop, seminár, sprievod súborov mestom Vranov .T., spoločné stretnutia zborov, diskusný večer pre vedenia zborov a hostí, výlet na hrad Čičva, popr. do iných miest, návšteva múzea, prijatie vedenia zborov primátorom mesta Vranov nad Topľou a iné podujatia.

 

Program festivalu

 

Štvrtok, 11.6.2020    

Príchod speváckych zborov a ich ubytovanie 

Piatok, 12.6.2020  

10.00 Prijatie hostí primátorom mesta v zasadačke Mestského úradu Vranov n.T.

11.00 Návšteva základnej školy Lúčna

15.00 Otvárací koncert Vranovských zborových slávností na námestí vo Vranove nad Topľou

15.45 Zhromaždenie pred AOC (námestie) a sprievod mestom Vranov nad Topľou 

17.00 Návšteva múzea a archeoparku Hanušovciach nad Topľou

18.30 Festivalový koncert,  v chráme v Hanušovciach nad Topľou

18.30 Festivalový koncert, v chráme vo Vranove nad Topľou 

19.00 Festivalový koncert,  v chráme v Humennom

21.00 Diskusný večer v GMC Barka, Juskova Voľa

Sobota, 13.6.2020     

9.30 Workshop pre všetky zbory + nácvik spoločnej zborovej skladby „ Aká si mi krásna“ , v kinosále Domu kultúry Vranov nad Topľou

11.00 Výlet zborov  na hrad Čičva

14.00 Zborový koncert pod hradom Čičva 

16.30 Galakoncert, v Bazilike Minor vo Vranov nad Topľou

20.30 Spoločenské stretnutie,  GMC Barka, Juskova Voľa 

Nedeľa, 14.6. 2020

dopoludnia  – dobrovoľné účinkovanie speváckych zborov pri omši a Službách božích vo Vranove a obciach okresu

 

 

Súbory / informácie na stiahnutie:

pdf Application Form / Prihláška na festival

pdf 33rd International choral festival - Information about festival and program

pdf XXXIII. VZS - Program a informácie o festivale

pdf Aká si mi krásna

pdf XXXIII. VZS - Termínový list

pdf 33rd International Choral Festival - Terms letter

 

 

Kontakt:  Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA, Vilma Krauspeová predseda festivalového výboru

                 Adresa: ZZSZ Ozvena, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. Tel: 0574422849

                 Mobil: +421905 271 374, e-mail:  , webová stránka: www.ozvena.sk

 

Town Vranov nad Topľou, Culture House Vranov nad Topľou

Choral Society OZVENA, Choir Chrysostomos, Private Music School Vranov n.T.

invite Your choir to the

XXXIII. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

Vranov nad Topľou, Slovakia
June 11th - 14th June 2020

Under the patronage of the Minister of theCulture in Slovak Republic and the Mayor of Town Vranov n.T.

Festival is supported using public funding by Slovak Art Council

Festival is performed on the occasion of the Days of the Town Vranov nad Topľou,

750th anniversary of the foundation of town Vranov nad Topľou 
and 40th anniversary of the foundation of choir OZVENA Vranov nad Topľou

 

 

vsz2016.jpg

 

Information about festival

 • Non-competitive choral festival for all age limits.
 • The choirs from Slovakia and from foreign countries are invited to take part in the festival.
 • The concerts take place in the Culture House and in the churches in Vranov nad Topľou, in Hanušovce n.T., Humenné, and in other towns and villages of region Prešov.

The conditions for the participation of the choirs in the festival:

 • The members of choirs pay for accommodation and full board, (80€ /stay/person).
 • The accommodation and the board is offered in the Holiday Centre in Juskova Voľa, in the hostel SZSP in Vranov n.T  (80€) or in PATRIOT Hotel in Vranov n.T. (120€) or in the families of members of Ozvena choirs. The twin choirs (reciprocal change with children and youth choir Ozvena) do not pay any festival fees.
 • Within the festival the participants take part in seminar, workshop, common meetings of the choir members and discussion evening for conductors, managers and guests, visit of museum and castle, acceptance by Mayor of town Vranov nad Topľou.
 • The choirs will prepare for the gala-concert the common composition by Eugen Suchoň "Aká si mi krásna" (the scores can be downloaded from below or they will be sent by e-mail).

Information to download:

Please, download the application form. For your convenience, we have offer the following documents in a printable form:

pdf Application Form

pdf 33rd International choral festival - Basic information and program

pdf Score for the song "Aká si mi krásna"

pdf Term letter 33rd International Choral Festival

 Preliminary program: 

Thursday, June 11, 2020 – Arrival of the choirs and accommodation in hotels, hostels and families

Friday, June 12, 2020

10.00 Acceptance of the guests by Mayor of town Vranov nad Topľou

11.00 Visit of the Elementary School Lúčna –short program

15.00 Performance on the occasion of the Days of Town Vranov nad Topľou and Festival

Opening Ceremonial (10 minutes each choir)

16.00 Procession of choirs and ensembles from the square of town Vranov nad Topľou

18.00 Festival concert in Greece Catholic Church in Hanušovce nad Topľou

18.00 Festival concert in Greece Catholic Church in Vranov nad Topľou

19.00 Festival concert in a church in Humenné

After concert discussion evening and meeting of conductors and managers in Holiday Centre in J.Voľa

Saturday, June 13, 2020

9.30 Workshop for conductors and guests in the Cinema of Cultural Housel Vranov n.T.

11.00 Trip to the castle Čičva and then short singing under the castle

16.30 Gala-concert in Basilica Minor Vranov nad Topľou (8 min each choir)

20.30 Party for choirs, conductors and guests

Sunday, June 14, 2020

In the morning – singing of choirs during holly masses in Vranov and villages – voluntary

Contact: Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA, Mrs. Vilma Krauspeová

Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, Tel/Fax: 00421 57 4422849, 00421-905 271 374

e-mail:  web page: www.ozvena.sk

 

 
< Predošlá   Ďalšia >
Spoznali by ste nás?
 
Top! Top!