Ozvena.sk Advertisement
Úvodná stránka
Pondelok, 01 marec 2021
 
 
XXXII. Vranovské zborové slávnosti

Mesto Vranov nad TopľouMestský dom kultúry Vranov nad Topľou

Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA

Súkromná ZUŠ Vranov nad Topľou

pozývajú na

zborový festival

XXXII.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

XXXII. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinárodnou účasťou

20.-23. jún 2019

pod záštitou

ministra kultúry SR  a primátora mesta Vranov nad Topľou

under patronage of Minister of the Culture of Slovak Republic and Mayor of Town Vranov nad Topľou 

 

pri príležitosti „Dní mesta Vranov nad Topľou"

vsz2016.jpg

Informácie o festivale

 • Nesúťažný zborový festival určený pre všetky vekové kategórie.
 • Festivalu sa môžu zúčastniť spevácke zbory zo Slovenska a zahraničia.
 • Koncerty sa konajú v Mestskom dome kultúry a v chrámoch vo Vranove nad Topľou,  Humennom, v Hanušovciach n/T. a v obciach okresu Vranov nad Topľou


Podmienky účasti speváckych zborov na festivale:

 • Zbory sú pozvané:
  • na recipročnú výmenu – neplatia ubytovanie ani stravu, len cestovné náklady
  • bez reciprocity (platia ubytovanie a stravu vo výške 80,-€/osoba alebo 120,-€ v hoteli Patriot).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rekreačnom stredisku Barka na Juskovej Voli, v ubytovni SOŠ,  hoteli Patriot Vranov nad Topľou alebo v rodinách ZZSZ Ozvena.
 • Pre spoločný galakoncert speváckych zborov si zbory pripravia skladbu Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“ noty a informácie o festivale nájdete na www.ozvena.sk).
 • V rámci festivalu organizátori ponúkajú účastníkom workshop, seminár, sprievod súborov mestom Vranov .T., spoločné stretnutia zborov, diskusný večer pre vedenia zborov a hostí, výlety zborov do okolitých miest, návšteva múzea, prijatie vedenia zborov primátorom mesta Vranov nad Topľou a iné podujatia.

 

Program festivalu

 

Štvrtok, 20.6.2019    

Príchod speváckych zborov a ich ubytovanie 

Piatok, 21.6.2019  

10.00 Prijatie hostí primátorom mesta v zasadačke Mestského úradu Vranov n.T.

11.00 Návšteva základných škôl vo Vranove nad Topľoukrátky program

16.30 Prehliadka kaštieľa, Hanušovce nad Topľou a baziliky Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou

18.00 Festivalový koncert,  Rímskokatolícky chrám,  Hanušovce nad Topľou

18.00 Festivalový koncert, Evanjelický a.v. chrám Ducha Svätého Vranov nad Topľou 

19.00 Festivalový koncert,  Rímskokatolícky chrám, Humenné

20.30 Diskusný večer pre vedenie zborov, GMC Barka, Juskova Voľa

Sobota, 22.6.2019     

Workshop pre všetky zbory + nácvik spoločnej zborovej skladby „ Aká si mi krásna“ , kinosála Domu kultúry Vranov nad Topľou

11.30 Výlety zborov, Humenné, Prešov, Košice, Domaša, Lysá hora (podľa výberu)

18.00 Galakoncert, Dom kultúry, Vranov nad Topľou

20.30 Spoločenské stretnutie,  GMC Barka, Juskova Voľa 

 

Nedeľa, 23.6. 2019

dopoludnia  – dobrovoľné účinkovanie speváckych zborov pri omši vo Vranove a obciach okresu

 

 

Súbory / informácie na stiahnutie:

pdf Application Form / Prihláška na festival

pdf 32th International choral festival - Information about festival and program

pdf XXXII. VZS - Program a informácie o festivale

pdf Aká si mi krásna

pdf XXXII. VZS - Termínový list

pdf 32th International Choral Festival - Terms letter

 

 

Kontakt:  Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA, Vilma Krauspeová predseda festivalového výboru

                 Adresa: ZZSZ Ozvena, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. Tel: 0574422849

                 Mobil: +421905 271 374, e-mail:  , webová stránka: www.ozvena.sk

 

 
Ozvena v Katoviciach

Ozvena v Katoviciach


V dňoch 1.-3.marca 2019 sa Dievčenský a Mládežnícky spevácky zbor OZVENA Vranov nad Topľou zúčastnil koncertného zájazdu do Katovíc v Poľsku, kde boli naše zbory recipročne prijaté Dievčenským a Ženským speváckym zborom tamojšej Strednej hudobnej akadémie K. Szymanowského v Katoviciach.

Pobytový program našich zborov bol bohatý a pestrý. Hneď po príchode naše zbory koncertovali spoločne  so speváckymi zbormi tamojšej školy na 1. Jarnom stretnutí speváckych zborov v koncertnej sále veľmi dobre vybavenej hudobnej akadémie, následne Ozvena spieval  v kostole Matky Božej Piekarskej v Katoviciach v programe Sacrum Musica.

Na druhý deň sme si prezreli pamätihodnosti mesta Katovice a večer sme mali ďalšie dva koncertné vystúpenia v Hudobnej akadémii a v chráme. Po koncertoch vedenie našich zborov prijala riaditeľka tamojšej školy.

V rámci nášho pobytu sme prehĺbili priateľstvo s tamojšími speváckymi zbormi, vymenili sme si skúsenosti s vedením školy a dirigentkou zborov pani Miroslavou Knapik. Veľmi pekne nás prijal a pohostil kňaz tamojšej farnosti.

Spevácke zbory Ozvena pod vedením predsedníčky zborového združenia Ozvena a dirigentky Vilmy Krauspeovej, s dirigentom Radovanom Zajícom, korepetítorkou Martinou Maťašovou, huslistom Vojtechom Filipom Kopkom a gitaristom Jurajom Kolesárom pekne reprezentovali Súkromnú ZUŠ Vranov n.T.,mesto Vranov nad Topľou i Slovensko na svojich štyroch koncertných vystúpeniach v Poľsku.

V súčasnosti sa zbory Ozvena pripravujú v apríli na Krajskú  súťaž speváckych zborov Mládež spieva, v máji na Medzinárodný zborový festival v Egelne Nemecko a na koncert ku Dňu matiek dňa 12.mája 2019 v Dome kultúry Vranov nad Topľou, na ktorý srdečne pozývame verejnosť. Fotogaléria


Vilma Krauspeová


 
XXXI.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

Mesto Vranov nad TopľouMestský dom kultúry Vranov nad Topľou

Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA

KZS SOCIETAS CANTICA Vranov nad Topľou

Súkromná ZUŠ Vranov nad Topľou

OZ Chrysostomos Vranov nad Topľou

pozývajú na

zborový festival

XXXI.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

XXXI. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinárodnou účasťou

14.-17. jún 2018

pod záštitou

ministra kultúry SR  a primátora mesta Vranov nad Topľou

under patronage of Minister of the Culture of Slovak Republic and Mayor of Town Vranov nad Topľou 

 

pri príležitosti „Dní mesta Vranov nad Topľou"

vsz2016.jpg

Informácie o festivale

 • Nesúťažný zborový festival určený pre všetky vekové kategórie.
 • Festivalu sa môžu zúčastniť spevácke zbory zo Slovenska a zahraničia.
 • Koncerty sa konajú v Mestskom dome kultúry a v chrámoch vo Vranove nad Topľou,  Humennom, v Hanušovciach n/T. a v obciach okresu Vranov nad Topľou


Podmienky účasti speváckych zborov na festivale:

 • Zbory sú pozvané:
  • na recipročnú výmenu – neplatia ubytovanie ani stravu, len cestovné náklady
  • bez reciprocity (platia ubytovanie a stravu vo výške 80,-€/osoba alebo 120,-€ v hoteli Patriot).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rekreačnom stredisku Barka na Juskovej Voli, v ubytovni SOŠ,  hoteli Patriot Vranov nad Topľou alebo v rodinách ZZSZ Ozvena.
 • Pre spoločný galakoncert speváckych zborov si zbory pripravia skladbu Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“ noty a informácie o festivale nájdete na www.ozvena.sk).
 • V rámci festivalu organizátori ponúkajú účastníkom workshop, seminár, sprievod súborov mestom Vranov .T., spoločné stretnutia zborov, diskusný večer pre vedenia zborov a hostí, výlety zborov do okolitých miest, návšteva múzea, prijatie vedenia zborov primátorom mesta Vranov nad Topľou a iné podujatia.

 

Program festivalu

 

Piatok, 15.6.2018    

10.00  Prijatie hostí primátorom mesta v zasadačke Mestského úradu Vranov n.T.

11.00 „Deti deťom“, ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou (hostia Albinutele, Dunavki valny, Katovice)

11.00 „Deti deťom“, II. ZŠ Vranov nad Topľou (Červánek, akordeónový súbor)

15.00 Otvorenie XXXI. Vranovských zborových slávností, AOC Námestie slobody - všetky zahraničné zbory a akordeónový orchester 

15.45 Sprievod zborov a súborov mestom 

16.00  Otvorenie Dní mesta Vranova nad Topľou, Dom Kultúry Vranov nad Topľou

18.00  Festivalový koncert, Gréckokatolícky chrám bl. Hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Hanušovce nad Topľou
           Miešaný spevácky zbor Jána Bohdana Hroboňa pri Evanjelickom a.v. CZ Hanušovce nad Topľou
           Detský spevácky zbor ALBINUTELE, Ialoveni, Moldavsko
           Detský spevácky zbor DUNAVSKI VALNI, Ruse, Bulharsko

18.00 Festivalový koncert, Gréckokatolícky chrám Najsvätejšej Eucharistie Vranov nad Topľou

Miešaný spevácky zbor CHRYSOSTOMOS, Vranov nad Topľou

         Komorný miešaný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov
         Dievčenský zbor hudobno-umeleckej školy K. Szymanowského, Katovice, Poľsko

 

18.00 Festivalový koncert, Evanjelický a.v. chrám Ducha Svätého Vranov nad Topľou

Detský spevácky zbor DAMA, Prešov,

          Detský spevácky zbor ČERVÁNEK,Červený Kostelec,Česká republika
          Akordeónový orchester MUSICA HARMONICA, Červený Kostelec, Česká republika
          Ženský zbor Českého spolku, Košice

 

21.00 Diskusný klub vedenia zborov v jedálni GMC Juskova Voľa 

Sobota, 16.6.2018     

9.30   Workshop "Spôsoby rozvoja harmonického sluchu v rámci zborovej hlasovej prípravy" vedie Mgr. Tatiana Švajková PhD. + nácvik spoločnej zborovej skladby "Aká si mi krásna" v kinosále Domu Kultúry Vranov n. T.

16.30  Galakoncert v Bazilike Minor vo Vranove nad Topľou

Dievčenský a mládežnícky spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topľou
           Detský spevácky zbor ČERVÁNEK,Červený Kostelec, ČR

Dievčenský zbor hudobno-umeleckej školy, Katovice, Poľsko 
Detský spevácky zbor ALBINUTELE, Ialoveni, Moldavsko
           Detský spevácky zbor DUNAJSKI VALNI, Ruse, Bulharsko
           Ženský spevácky zbor VOCALS, Prešov
           Spevokol Lipka pri Miestnom odbore Matice slovenskej, Valaská
           Ženský zbor Českého spolku, Košice
           Miešaný spevácky zbor CHORUS VIA MUSICA, Prešov

 

          

19.30  Stretnutie zborov v GMC Bárka na Juskovej Voli

 

Nedeľa, 17.6. 2018

9.30  Evanjelický a.v. chrám Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou
         Dievčenský zbor školy K. Szymanowského, Katovice, Poľsko 

10.30 Gréckokatolícky kostol Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou 
Detský spevácky zbor ALBINUTELE, Ialoveni, Moldavsko

10.45 Gréckokatolícky kostol sv. Pátra Pia vo Vranove nad Topľou
Ženský zbor Českého spolku, Košice 

 

 

Súbory / informácie na stiahnutie:

pdf Application Form / Prihláška na festival

pdf Application Form / Prihláška na festival

pdf 31th International choral festival - Information about festival and program

pdf XXXI. VZS - Program a informácie o festivale

pdf Aká si mi krásna

pdf XXXI. VZS - Termínový list

pdf 31th International Choral Festival - Terms letter

 

 

Kontakt:  Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA, Vilma Krauspeová predseda festivalového výboru

                 Adresa: ZZSZ Ozvena, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. Tel: 0574422849

                 Mobil: +421905 271 374, e-mail:  , webová stránka: www.ozvena.sk

 

 

 
<< Začiatok < Späť 1 2 3 4 5 6 Ďalej > Koniec >>

Výsledky 5 - 8 z 21
Spoznali by ste nás?
 
Top! Top!