Ozvena.sk Advertisement
vodn strnka
Sobota, 24 august 2019
 
 
XXXII. Vranovsk zborov slvnosti Tla E-mail

Mesto Vranov nad Topou,Mestsk dom kultry Vranov nad Topou

Zujmov zdruenie spevckych zborov OZVENA

Skromn ZU Vranov nad Topou

pozvaj na

zborov festival

XXXII.VRANOVSK ZBOROV SLVNOSTI

XXXII. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinrodnou asou

20.-23. jn 2019

pod ztitou

ministra kultry SR a primtora mesta Vranov nad Topou

under patronage of Minister of the Culture of Slovak Republic and Mayor of Town Vranov nad Topou

 

pri prleitosti „Dn mesta Vranov nad Topou"

vsz2016.jpg

Informcie o festivale

 • Nesan zborov festival uren pre vetky vekov kategrie.
 • Festivalu sa mu zastni spevcke zbory zo Slovenska a zahraniia.
 • Koncerty sa konaj v Mestskom dome kultry a v chrmoch vo Vranove nad Topou, Humennom, v Hanuovciach n/T. a v obciach okresu Vranov nad Topou


Podmienky asti spevckych zborov na festivale:

 • Zbory s pozvan:
  • na recipron vmenu – neplatia ubytovanie ani stravu, len cestovn nklady
  • bez reciprocity (platia ubytovanie a stravu vo vke 80,-€/osoba alebo 120,-€ v hoteli Patriot).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpeen v rekreanom stredisku Barka na Juskovej Voli, v ubytovni SO, hoteli Patriot Vranov nad Topou alebo v rodinch ZZSZ Ozvena.
 • Pre spolon galakoncert spevckych zborov si zbory pripravia skladbu Eugena Suchoa „Ak si mi krsna“ noty a informcie o festivale njdete na www.ozvena.sk).
 • V rmci festivalu organiztori ponkaj astnkom workshop, seminr, sprievod sborov mestom Vranov .T., spolon stretnutia zborov, diskusn veer pre vedenia zborov a host, vlety zborov do okolitch miest, nvteva mzea, prijatie vedenia zborov primtorom mesta Vranov nad Topou a in podujatia.

 

Program festivalu

 

tvrtok, 20.6.2019

Prchod spevckych zborov aich ubytovanie

Piatok, 21.6.2019

10.00 Prijatie host primtorom mesta vzasadake Mestskho radu Vranov n.T.

11.00 Nvteva zkladnch kl vo Vranove nad Topoukrtky program

16.30 Prehliadka katiea, Hanuovce nad Topou abaziliky Narodenia Panny Mrie, Vranov nad Topou

18.00 Festivalov koncert, Rmskokatolcky chrm, Hanuovce nad Topou

18.00 Festivalov koncert, Evanjelick a.v. chrm Ducha Svtho Vranov nad Topou

19.00 Festivalov koncert, Rmskokatolcky chrm, Humenn

20.30 Diskusn veer pre vedenie zborov, GMC Barka, Juskova Voa

Sobota, 22.6.2019

Workshop pre vetky zbory + ncvik spolonej zborovej skladby „ Ak si mi krsna“ ,kinosla Domu kultry Vranov nad Topou

11.30 Vlety zborov, Humenn, Preov, Koice, Domaa, Lys hora (poda vberu)

18.00 Galakoncert, Dom kultry, Vranov nad Topou

20.30 Spoloensk stretnutie, GMC Barka, Juskova Voa

 

Nedea, 23.6. 2019

dopoludniadobrovon inkovanie spevckych zborov pri omi vo Vranove a obciach okresu

 

 

Sbory / informcie na stiahnutie:

pdfApplication Form / Prihlka na festival

pdf32th International choral festival - Information about festival and program

pdfXXXII. VZS - Program a informcie o festivale

pdfAk si mi krsna

pdfXXXII. VZS - Termnov list

pdf32th International Choral Festival - Terms letter

Kontakt:Zujmov zdruenie spevckych zborov OZVENA, Vilma Krauspeovpredseda festivalovho vboru

Adresa: ZZSZ Ozvena, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. Tel: 0574422849

Mobil: +421905 271 374, e-mail: , webov strnka:www.ozvena.sk

 

 
Poukzanie 2% dane Tla E-mail

Ven rodiia asympatizanti Zujmovho zdruenia spevckych zborov OZVENA vo Vranove nad Topou

 

Aj tento rok mte monos rozhodn, komu poukza 2% zaplatenej dane zprjmu. Preto sa na Vs obraciame so iadosou podpori nae zdruenie.

 

Tlaiv na poukzanie 2 % dane zprjmu:

 

daje oprijmateovi:

Nzov: Zujmov zdruenie spevckych zborov Ozvena
Sdlo: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topou
Prvna forma: Obianske zdruenie
Identifikan slo prijmatea:
31955983

 

Vopred akujem vetkm, ktor drobn nmahu svypsanm tlav premenia na finann pomoc, nie anonymne pre tt, ale adresne nmu zdrueniu.

 

Vilma Krauspeov, predseda ZZSZ Ozvena Vranov nad Topou

 
XXXI.VRANOVSK ZBOROV SLVNOSTI Tla E-mail

Mesto Vranov nad Topou,Mestsk dom kultry Vranov nad Topou

Zujmov zdruenie spevckych zborov OZVENA

KZS SOCIETAS CANTICA Vranov nad Topou

Skromn ZU Vranov nad Topou

OZ Chrysostomos Vranov nad Topou

pozvaj na

zborov festival

XXXI.VRANOVSK ZBOROV SLVNOSTI

XXXI. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinrodnou asou

14.-17. jn 2018

pod ztitou

ministra kultry SR a primtora mesta Vranov nad Topou

under patronage of Minister of the Culture of Slovak Republic and Mayor of Town Vranov nad Topou

 

pri prleitosti „Dn mesta Vranov nad Topou"

vsz2016.jpg

Informcie o festivale

 • Nesan zborov festival uren pre vetky vekov kategrie.
 • Festivalu sa mu zastni spevcke zbory zo Slovenska a zahraniia.
 • Koncerty sa konaj v Mestskom dome kultry a v chrmoch vo Vranove nad Topou, Humennom, v Hanuovciach n/T. a v obciach okresu Vranov nad Topou


Podmienky asti spevckych zborov na festivale:

 • Zbory s pozvan:
  • na recipron vmenu – neplatia ubytovanie ani stravu, len cestovn nklady
  • bez reciprocity (platia ubytovanie a stravu vo vke 80,-€/osoba alebo 120,-€ v hoteli Patriot).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpeen v rekreanom stredisku Barka na Juskovej Voli, v ubytovni SO, hoteli Patriot Vranov nad Topou alebo v rodinch ZZSZ Ozvena.
 • Pre spolon galakoncert spevckych zborov si zbory pripravia skladbu Eugena Suchoa „Ak si mi krsna“ noty a informcie o festivale njdete na www.ozvena.sk).
 • V rmci festivalu organiztori ponkaj astnkom workshop, seminr, sprievod sborov mestom Vranov .T., spolon stretnutia zborov, diskusn veer pre vedenia zborov a host, vlety zborov do okolitch miest, nvteva mzea, prijatie vedenia zborov primtorom mesta Vranov nad Topou a in podujatia.

 

Program festivalu

 

Piatok, 15.6.2018

10.00 Prijatie host primtorom mestav zasadake Mestskho radu Vranov n.T.

11.00 „Deti deom“, Z Lna Vranov nad Topou (hostia Albinutele,Dunavki valny, Katovice)

11.00 „Deti deom“, II. Z Vranov nad Topou (ervnek, akordenovsbor)

15.00Otvorenie XXXI. Vranovskch zborovch slvnost, AOC Nmestieslobody -vetky zahranin zbory a akordenov orchester

15.45 Sprievod zborov a sborov mestom

16.00 Otvorenie Dn mesta Vranova nad Topou,Dom Kultry Vranov nad Topou

18.00Festivalov koncert, Grckokatolcky chrm bl. HieromuenkaPavla Petra Gojdia, Hanuovce nad Topou
Miean spevcky zbor Jna Bohdana Hroboa pri Evanjelickom a.v.CZ Hanuovce nad Topou
Detsk spevcky zbor ALBINUTELE, Ialoveni, Moldavsko
Detsk spevcky zbor DUNAVSKI VALNI, Ruse, Bulharsko

18.00 Festivalov koncert, Grckokatolcky chrm NajsvtejejEucharistie Vranov nad Topou

Miean spevcky zbor CHRYSOSTOMOS, Vranov nad Topou

Komorn miean spevcky zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov
Dievensk zbor hudobno-umeleckej koly K. Szymanowskho,Katovice, Posko

 

18.00Festivalov koncert, Evanjelick a.v. chrm Ducha SvthoVranov nad Topou

Detsk spevcky zbor DAMA, Preov,

Detsk spevcky zbor ERVNEK,erven Kostelec,esk republika
Akordenov orchester MUSICA HARMONICA, ervenKostelec, esk republika
ensk zbor eskho spolku, Koice

 

21.00 Diskusn klub vedenia zborovv jedlni GMC Juskova Voa

Sobota, 16.6.2018

9.30 Workshop "Spsoby rozvoja harmonickho sluchu v rmci zborovej hlasovej prpravy"vedie Mgr. Tatiana vajkov PhD.+ ncvik spolonej zborovej skladby "Ak si mi krsna" v kinosle Domu Kultry Vranov n. T.

16.30 Galakoncert v Bazilike Minorvo Vranove nad Topou

Dievensk a mldencky spevcky zbor OZVENA,Vranov nad Topou
Detsk spevcky zbor ERVNEK,erven Kostelec, R

Dievensk zbor hudobno-umeleckej koly, Katovice, Posko
Detsk spevcky zbor ALBINUTELE, Ialoveni, Moldavsko
Detsk spevcky zbor DUNAJSKI VALNI, Ruse, Bulharsko
ensk spevcky zbor VOCALS, Preov
Spevokol Lipka pri Miestnom odbore Matice slovenskej, Valask
ensk zbor eskho spolku, Koice
Miean spevcky zbor CHORUS VIA MUSICA, Preov

 

19.30Stretnutie zborovv GMC Brka na Juskovej Voli

 

Nedea, 17.6. 2018

9.30 Evanjelick a.v. chrm Ducha Svthovo Vranove nad Topou
Dievensk zbor koly K. Szymanowskho, Katovice, Posko

10.30Grckokatolcky kostol Najsvtejej Eucharistievo Vranove nad Topou
Detsk spevcky zbor ALBINUTELE, Ialoveni, Moldavsko

10.45 Grckokatolcky kostol sv. Ptra Piavo Vranove nad Topou
ensk zbor eskho spolku, Koice

 

 

Sbory / informcie na stiahnutie:

pdfApplication Form / Prihlka na festival

pdfApplication Form / Prihlka na festival

pdf31th International choral festival - Information about festival and program

pdfXXXI. VZS - Program a informcie o festivale

pdfAk si mi krsna

pdfXXXI. VZS - Termnov list

pdf31th International Choral Festival - Terms letter

Kontakt:Zujmov zdruenie spevckych zborov OZVENA, Vilma Krauspeovpredseda festivalovho vboru

Adresa: ZZSZ Ozvena, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. Tel: 0574422849

Mobil: +421905 271 374, e-mail: , webov strnka:www.ozvena.sk

 

 

 
XXIX. Vranovsk zborov slvnosti Tla E-mail

Mesto Vranov nad Topou, Mestsk dom kultry Vranov nad Topou, Zujmov zdruenie spevckych zborov OZVENA

Komorn miean spevcky zbor SOCIETAS CANTICA, Skromn zkladn umeleck kola Vranov nad Topou

pozvaj na

zborov festival

XXIX.VRANOVSK ZBOROV SLVNOSTI

XXIX. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinrodnou asou

16.-19. jn 2016

pod ztitou

ministra kultry SR Mareka Maaria a primtora mesta Vranov nad TopouJna Ragana

under patronage of Marek Maari, Minister of the Culture of Slovak Republic and Jn Ragan, Mayor of Town Vranov nad Topou

v rmci „Dn mesta Vranov nad Topou"

spolupracuj:

Mesto Hanuovce nad Topou, Mesto Humenn, Skromn ZU MZA Humenn, Vlastivedn mzeum Hanuovce nad Topou , Evanjelick a.v. farsk rad Vranov nad Topou,Rmskokatolcky farsk radVranov nad Topou,Rmskokatolcky farsk radHanuovce n.T.,Grckokatolcky farsk rad Vranov nad Topou, Rmskokatolcky farsk rad Vranov a emern, Evanjelick a.v. farsk rad Mernk,GMC Juskova Voa

Festival zverejnch zborov podporil Fond na podporu umenia

Festival was supported using public funding by Slovak Arts Council

Podujatie sa uskutouje s finannm prspevkom mesta Vranov nad Topou

Festival is realized with financial contribution of Town Vranov nad Topou

 

vsz.jpg

Sponzori

Creatix Slovakia s.r.o., Bratislava, StradiWare s.r.o. Bratislava, Vilma Krauspeov - Jazykov avzdelvac servis Vranov nad Topou, Ing. Martin Maa – IT Model Vranov nad Topou, Lahdky – Ing. Adelheid Mitaov, ABN Klematis s.r.o. aklov 40

sponzori.jpg

P R O G R AM

Piatok, 17.6.2016

10.00 Prijatie host primtorom mesta vobradnej sieni Ms Vranov n.T.

11.00 Nvteva Z Lna Vranov nad Topou (Carmina, Larnaca)

14.30 Zhromadenie pred AOC (nmestie) a sprievod mestom Vranov n.T.

15.00 Otvorenie Dn mesta Vranova nad Topou azborovho festivalu Vranovsk zborov slvnosti pred Domom kultry vo Vranove n.T.

Detsk spevcky zbor CARMINA, Pardubice, esk republika

Orchestrk Z Jna Kollra aKZ Zvony, Selena, Srbsko

ensk adetsk zbor Agaty Steczkowskej, Varava, Posko

Chlapensk zbor BONIFANTES, Pardubice, esk republika

Miean spev. zbor „Larnaca Progressive Movement Choir" Cyprus

18.00 Festivalov koncert vchrme vHanuovciach nad Topou

Chlapensk zbor BONIFANTES, Pardubice, esk republika

Orchestrk Z Jna Kollra aKZ Zvony, Selena, Srbsko

ensk adetsk spevcky zbor Agaty Steczkowskej, Varava, Posko

19.00 Festivalov koncert vchrme Svtch muenkov vHumennom

Detsk spevcky zbor LIENKA Skromnej ZU MZA Humenn

Spevcky zbor pri SPSA EBG Humenn

Okteto VOMAN VOCAL pri Skromnej ZU MZA Humenn

Detsk spevcky zbor CARMINA, Pardubice, esk republika

Miean spevcky zbor mesta Humenn

19.30 Festivalov koncert vBazilike Minor vo Vranove nad Topou

Komorn spevcky zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topou

ensk zbor eskho spolku vKoiciach

Miean spev. zbor „Larnaca Progressive Movement Choir" Cyprus

Sobota, 18.6.2016

9.30 Workshop pre zbory „ Spoluprca orchestra so spevckym zborom"

Ncvik spolonch piesn vKine Mlados v DK Vranov n.Topou, PaedDr. Juraj Sdi, Selena, Srbsko

11.30 Vlety zborov do okolia

18.00 Galakoncert vEvanjelickom a.v.chrme Ducha Svtho Vranov n.T.

Dievensk amldencky spevcky zbor OZVENA Vranov n.T.

Detsk spevcky zbor CARMINA, Pardubice, esk republika

Orchestrk Z Jna Kollra aKZ Zvony, Selena, Srbsko

Chlapensk zbor BONIFANTES, Pardubice, esk republika

ensk zbor eskho spolku vKoiciach

ensk adetsk zbor Agaty Steczkowskej, Varava, Posko

Miean spev. zbor „Larnaca Progressive Movement Choir" Cyprus

20.00 Stretnutie dospelch zborov avedenia zborov vKlube mladch vDK

20.00 Rockov koncert pred Domom kultry Vranov n.T. pre mlde

 

Nedea, 19.6. 2016

10.00 Rmskokatolcky kostol Fatimskej Panny Mrie Vranov - emern

Chlapensk zbor BONIFANTES, Pardubice echy

10.00 Evanjelick a.v.kostol v Mernku

Orchestrk Z Jna Kollra aKZ Zvony, Selena, Srbsko

10.30 Grckokatolcky chrm vo Vranove nad Topou

ensk zbor eskho spolku Koice

 

Sbory / informcie na stiahnutie:

pdf Application Form / PrihlṚka na festival

pdf 29th International choral festival - Information about festival and program

pdf XXIX. VZS - Program a informcie o festivale

pdf Ak si mi krsna

pdf XXIX. VZS - Termnov list

pdf 29th International Choral Festival - Terms letter

 
Ozvena v Katoviciach Tla E-mail

Ozvena vKatoviciach


Vdoch 1.-3.marca 2019 sa Dievensk aMldencky spevcky zbor OZVENA Vranov nad Topou zastnil koncertnho zjazdu do Katovc vPosku, kde boli nae zbory reciprone prijat Dievenskm aenskm spevckym zborom tamojej Strednej hudobnej akadmie K. Szymanowskho vKatoviciach.

Pobytov program naich zborov bol bohat apestr. Hne po prchode nae zbory koncertovali spolone sospevckymi zbormi tamojej koly na 1. Jarnom stretnut spevckych zborov vkoncertnej sle vemi dobre vybavenej hudobnej akadmie, nsledne Ozvena spieval vkostole Matky Boej Piekarskej vKatoviciach v programe Sacrum Musica.

Na druh de sme si prezreli pamtihodnosti mesta Katovice aveer sme mali alie dva koncertn vystpenia vHudobnej akadmii avchrme. Po koncertoch vedenie naich zborov prijala riaditeka tamojej koly.

Vrmci nho pobytu sme prehbili priatestvo stamojmi spevckymi zbormi, vymenili sme si sksenosti svedenm koly adirigentkou zborov pani Miroslavou Knapik. Vemi pekne ns prijal apohostil kaz tamojej farnosti.

Spevcke zbory Ozvena pod vedenm predsednky zborovho zdruenia Ozvena adirigentky Vilmy Krauspeovej, sdirigentom Radovanom Zajcom, korepettorkou Martinou Maaovou, huslistom Vojtechom Filipom Kopkom agitaristom Jurajom Kolesrom pekne reprezentovali Skromn ZU Vranov n.T.,mesto Vranov nad Topou iSlovensko na svojich tyroch koncertnch vystpeniach v Posku.

Vsasnosti sa zbory Ozvena pripravuj vaprli na Krajsk sa spevckych zborov Mlde spieva, vmji na Medzinrodn zborov festival vEgelne Nemecko a na koncert ku Du matiek da 12.mja 2019 vDome kultry Vranov nad Topou, na ktor srdene pozvame verejnos. Fotogalria


Vilma Krauspeov


 
<< Zaiatok < Sp 1 2 alej > Koniec >>

Vsledky 1 - 9 z 18
Spoznali by ste ns?
 
Top! Top!