Súkromná ZUŠ  
Home arrow Činnosť
Nedeľa, 19 máj 2024
 
 
Činnosť PDF Tlaďż˝ E-mail

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR bola v roku 1997 zaradená Súkromná základná umelecká škola vo Vranove n.T. do siete ZUŠ na Slovensku. Jej zriaďovateľkou je Vilma Krauspeová a riaditeľom Milan Stanovčák. .

    Cieľom zriaďovateľa školy je uspokojiť záujem o dlhodobé hudobné vzdelávanie. Škola ponúka alternatívne  formy vzdelávania a pedagogický proces je založený na individuálnom prístupe pedagogického zboru, ktorý má za cieľ kultivovať a rozvíjať tvorivosť žiakov.

    Študenti školy dosahujú pozoruhodné výsledky v zborovom a sólovom speve, ako aj v hre na hudobných nástrojoch. Zbory sa prezentovali na  koncertoch a súťažiach na Slovensku, Holandsku, Fínsku, Estónsku, Poľsku, Litve, Lotyšsku,  Nemecku, Čechách, Švajčiarsku, Srbsku, Macedónsku, Maďarsku, Rakúsku, Španielsku, Taliansku a v Kanade a prijali mnohé domáce a zahraničné spevácke zbory. Klaviristi, sóloví a zboroví speváci školy sa zúčastnili viacerých domácich i medzinárodných súťaží, z ktorých si odniesli cenné medaily a popredné umiestnenia ako 1.miesto v sólovom speve v Powell River v Kanade, zlaté, strieborné a bronzové  pásma na zahraničných, celoslovenských a regionálnych súťažiach zborového spevu,  v hre na klavíri a pod. V roku 2008 Chlapčenský spevácky zbor pri SZUŠ súťažil úspešne v semifinále súťažnej show Slovensko má talent.

 

    Škola je spoluorganizátorom medzinárodného zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti. Každoročne sa predstavuje na svojich tradičných výročných, vianočných, veľkonočných, interných, absolventských a iných koncertoch.  SZUŠ  úzko spolupracuje so Združením speváckych zborov Ozvena vo Vranove nad Topľou a školami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí.

    Mnohí naši talentovaní žiaci, ktorí naďalej študujú alebo študovali hru na nástroji alebo spev  na konzervatóriách, AMU, VŠMU na Slovensku i v zahraničí (Daniel Goga, Alžbeta Klasová, Alena Korekáčová, Milan Stanovčák, Jozef Bubnár, Eva Marenčinová, Miriam Marcinčinová, Renata Goffová a iní) zaznamenávajú úspechy na súťažiach a koncertoch doma i v zahraničí. Naša bývala študentka Alžbeta  Klasová študuje hru na saxofóne na Kráľovskej akadémii v Londýne a koncertuje po celom svete.

    Naša škola je členom Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Spevácke zbory sú členmi medzinárodných a domácich federácií a síce Záujmového združenia speváckych zborov Ozvena, federácií Pueris cantores,  Europa Cantat a Asociácie speváckych zborov Slovenska.

    Na škole sa každý rok koná školská súťaž v hre na hudobných nástrojoch a alternatívne v sólovom speve. V roku 2015 sme otvorili tanečný odbor. Škola vydala tri vlastné zborníky so zborovými a klavírnymi kompozíciami učiteliek Viktórie Gabronovej, Adriany Ilčišinovej a Miroslavy Fuňákovej, niekoľko CD MG nosičov. Niektorí žiaci našej školy tvoria vlastné skladby a sú nápomocní škole ako pomocní korepetítori pri zboroch a pre sólistov.

 

ozvena_v_spanielsku.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........Ozvena na festivale v Cantonigros, Španielsko 

 

 

 ozvena_v_macedonsku.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ....... Ozvena v Macedónsku

 

komorne_hudobne_zastupenie.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...... naše komorné hudobné zoskupenie

 

tanecnicky.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........... naše rozkošné tanečníčky 

 

v_bulharsku.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....spievali sme v Bulharsku 

Zmenené ( Utorok, 04 apríl 2017 )
 
< Pred.
 
Top! Top!