Súkromná ZU©  
Home arrow Učebný plán a predmety
Pondelok, 04 marec 2024
 
 
Učebný plán a predmety PDF Tlaďż˝ E-mail

HUDOBNÝ ODBOR

 • Zborový a sólový spev
 • Hra na hudobné nástroje:
  Klavír, gitara, akordeón, husle, klarinet
  flauta, saxofón, bicie, kontrabas, organ
 • Hudobná náuka
 • Hlasová výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

TANEČNÝ ODBOR

 • Tanečná príprava a tanečná prax
 • Klasický, µudový, kreatívny, moderný tanec

 

 

 

Podmienky prijatia

 • Podanie prihlášky  
 • Úspešné zvládnutie prijímacieho pohovoru
 • Podpísanie zmluvy o štúdiu s rodičmi
 • Zaplatenie zápisného
 • Prijímacie skúšky sa konajú v druhý popr. tretí utorok v máji
  v Súkromnej ZUŠ Vranov nad Topµou na ul. Dobrianskeho 1651
  (budova pois»ovne ALLIANZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súkromná základná umelecká škola

Dobrianskeho 1651

093 01 Vranov nad Topµou

Tel.: 057/4422849

0905 271 374, 0948 606706

E-mail: ,

www.ozvena.sk

 

 

Zmenené ( Utorok, 04 apríl 2017 )
 
 
Top! Top!