Súkromná ZUŠ  
Home arrow Prijímacie konanie
Pondelok, 15 apríl 2024
 
 
Prijímacie konanie PDF Tlaďż˝ E-mail

Podmienky prijatia

 • úspešné zvládnutie talentovej skúšky
 • podpísanie zmluvy medzi rodičmi a školou
 • zaplatenie zápisného

 

Prijímacie konanie

 • prihlášky na štúdium na Súkromnej základnej umeleckej škole je potrebné podať do polovice júna
 • aj žiaci navštevujúci iné formy hudobného vzdelávania môžu byť na základe rozdielových skúšok komisiou zaradení na štúdium na SZUŠ do určeného ročníka

 

Žiakov 1.-4.ročníka ZŠ pozývame na prijímacie pohovory 16. mája 2017 od 15:30 do 17:30 v Súkromnej ZUŠ Dobrianskeho 1651 Vranov nad Topľou (budova poisťovne ALLIANZ – vchod sprava od garáží cez zelenú bránku).

Ponúkame predmety:

 • zborový a sólový spev, klavír, gitara
 • husle, zobcova a priečna flauta
 • akordeón, klarinet, kontrabas, saxofón
 • tanečný odbor

 

Úspechy žiakov školy:

 • Účasť na medzinárodných festivaloch v mnohých krajinách Európy a Kanade
 • Zlaté, strieborné a bronzové pásma na celoslovenských a krajských súťažiach
 • 1.miesto v sólovom speve v Powell River, Kanada
 • Viacerí žiaci školy študujú úspešne na konzervatóriách (sólový spev, klavír, saxofón)

 

Súkromnej ZUŠ Vranov n.T. ponúkame

 • tvorivú atmosféru a inovačné metódy vo vyučovacom procese,
 • zaujímavé kombinácie spevu s hudobnými nástrojmi,
 • alternatívnu výučbu,
 • tanečný odbor
 • zájazdy na festivaly a koncerty na Slovensku a v zahraničí,
 • sústredenia speváckych zborov,
 • návštevy Štátneho Divadla a Divadla Jonása Záborského v Košiciach a Prešove,
 • školské súťaže v sólovom speve a hre na nástrojoch,
 • vianočné, veľkonočné, interné koncerty a pod.

 

Školné: od 28 € do 84 € za polrok podľa počtu zvolených predmetov.
             tanečný odbor: 56€

Zmenené ( Streda, 29 marec 2017 )
 
 
Top! Top!