Súkromná ZUŠ  
Home arrow Činnosť
Utorok, 07 december 2021
 
 
Aký bol jubilejný koncert Súkromnej ZUŠ PDF Tlaďż˝ E-mail

V utorok 3. apríla 2007 oslávila svoje desiate jubileum Súkromná základná umelecká škola vo Vranove n.T., odbor hudobný, ktorú zriadila pani Vilma Krauspeová slávnostným koncertom. Súkromná ZUŠ je prvou súkromnou umeleckou vzdelávacou inštitúciou v našom kraji.

Škola za svoje 10-ročné pôsobenie dosiahla pozoruhodné výsledky najmä v zborovom speve. Zbory spievali okrem koncertov na Slovensku i vo Fínsku, Estónsku, Poľsku, Litve, Lotyšsku, v Čechách, Švajčiarsku, Srbsku, Rakúsku a Taliansku a prijali mnohé zahraničné spevácke zbory. Klaviristi, sóloví a zboroví speváci školy sa taktiež zúčastnili viacerých domácich i medzinárodných súťaží z ktorých si odniesli cenné medaily a popredné umiestnenia.

Škola je spoluorganizátorom Vranovských zborových slávností. Každoročne sa predstavuje na svojich tradičných vianočných, veľkonočných, fašiangových, festivalových, promenádnych, autorských a iných koncertoch. Na škole sa každý rok koná školská súťaž v hre na hudobných nástrojoch a v sólovom speve a vyučuje sa alternatívne najmä v nižších ročníkoch. Mnohí talentovaní žiaci (D.Goga, súrodenci Korekáčovi, súrodenci Klasovi, A. Kerestešová, M.Stanovčák a iní) zaznamenávajú úspechy na súťažiach a koncertoch. Škola a spevácke zbory sú členmi medzinárodných a domácich federácií Pueris cantores, Europa cantant, Rada mládeže Slovenska, Asociácia speváckych zborov Slovenska, Asociácii súkromných škôl a ŠZ atď.

Výkony piatich speváckych zborov Ozvena pri SZUŠ ako i sólistov v hre na klavíri, akordeóne, gitare, flaute, saxofóne, husliach, v komorných súboroch a v sólovom speve si naši spoluobčania vypočuli  v utorok  3. apríla 2007 v estrádnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou na slávnostnom koncerte k jubileu školy. Sólisti, komorné súbory i spevácke zbory ponúkli širokej verejnosti to najlepšie z svojho repertoáru a spoločne oslávili svoje pekné výročie. Na koncerte okrem hostí z vedenia mesta Vranov a Asociácie súkromných škôl Slovenska sa zúčastnili bývalí učitelia a absolventi SZUŠ.

Koncert jubilijúcj SZUŠ bol oslavou hudby a spevu, úspešnej desaťročnej histórie školy a prítomní poslucháči si odniesli z koncertu pekné spomienky a umelecký zážitok.

 

 

Zmenené ( Pondelok, 24 september 2007 )
 
< Pred.   ďż˝alďż˝ia >
 
Top! Top!