Súkromná ZU©  
Home
Streda, 24 február 2021
 
 
Koncert SZU© ONLINE 20. Október 2020
Pondelok, 19 október 2020
koncert_online_okt_2020.jpg
 
Oznámenie
Utorok, 13 október 2020

Váľení rodičia,

 

Vzhµadom na pandemickú situáciu krízový štáb rozhodol, ľe na základných umeleckých školách nebudú prebieha» kolektívne formy vyučovania (zborový spev, hudobné náuky, PHV). Preto tieto predmety budeme vyučova» online. Veríme, ľe nám v tom pomôľete (vyučova» sa bude cez messenger , Whatapp. e-maily, popr. inou formou). Triedni učitelia sa s vami spoja.

Avšak individuálne vyučovanie zostáva v nezmenenej forme (moľno u niektorých v upravenom čase).

Akonáhle sa znovu rozbehne kolektívne vyučovanie prezenčnou formou (naľivo), dáme vám o tom vedie».

Takisto musíme zruši» aj interný koncert, ktorý mal by» 20.októbra v Súkromnej ZUŠ Vranov n.T., náhradný termín včas oznámime.

 

S prianim pevného zdravia

 

Vilma Krauspeová – zriaďovateµka školy

Dobrianskeho 1651

093 01 Vranov nad Topµou

Tel.: +421 57 4422 849

Mobil: +421 905 271 374

 
Otvorenie ąkolského roka 2020/2021 v Súkromnej ZU© 2.septembra 2020
Pondelok, 31 august 2020
Otvorenie školského roka 2020/2021 v Súkromnej ZUŠ sa uskutoční v stredu 2.septembra 2020 o 14.00 hod. v jednotlivých triedach SZUŠ
 
<< Začiatok < Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalej > Koniec >>

V�sledky 1 - 4 z 49
 
Top! Top!