Ozvena.sk Advertisement
vodn strnka arrow My sme OZVENA!
Sobota, 28 mj 2022
 
 
My sme OZVENA! Tla E-mail
Prejs na
My sme OZVENA!
Strana 2
Strana 3

Ocenenia zborov zdruenia:

Dvakrt diplom za najlepiu interpretciu povinnej piesne na sanom festivale v Cantonigros, panielsko, 2. miesto na celoslovenskej sai mldenckych spevckych zborov v Martine, zlat psmo s pochvalou poroty na sai mldenckych zborov v Turianskych Tepliciach, Bronzov plaketa na sai v Celii v Slovinsku, Cena za sstavn renie slovenskej zborovej tvorby, Diplomy mesta Vranov za rozvoj kultry a spen reprezentciu mesta Vranov, Zlat pohr a diplom na festivale v Leccu v Taliansku, 4 strieborn a dve bronzov ocenenia na sai Tonen 2000 v Monsteri v Holandsku.

Zdruenie OZVENA vydalo niekoko MG nosiov a CD nosiov ako aj zbornky skladieb Miroslavy Urbanekovej, Viktrie Gabronovej a Adriany Tomovej. Zbory OZVENY viackrt natali program v Slovenskej televzii, v televzii Markza a v rozhlase.
Zdruenie spolupracovalo a spolupracuje s hudobnmi skladatemi a muzikolgmi Zdenkom Mikulom, Ivanom Hruovskm, a i., ktor napsali pre OZVENU niekoko zborovch skladieb. Zbory asto uvdzaj autorsk skladby svojich dirigentiek a korepettoriek, ktor pre ne pu hudbu a texty (A.Tomov, M.Urbanekov, V.Gabronov, V.Krauspeov).

Zbory OZVENY asto vystupuj v meste a okrese Vranov a kad rok uvdzaj svoje tradin koncerty: faiangov, vekonon, promendne, autorsk, vron a vianon koncerty v spoluprci so Skromnou ZU odbor hudobn, s mestom a MsDK Vranov.
Zdruenie a skromn ZU spolupracuje so zborovmi kolami a zbormi nielen doma (naprklad so SZU p.Rovka v Bratislave), ale i v zahrani v Seebodene (Raksko), Haarleme (Holandsko), Shlde (Nemecko), Oulu (Fnsko) a mnohmi eskmi kolami a zbormi. 
< Predol
Spoznali by ste ns?
 
Top! Top!