Ozvena.sk Advertisement
vodn strnka arrow Archv lnkov arrow Ozvena arrow Ozvena v Litve
Utorok, 07 december 2021
 
 
Ozvena v Litve Tla E-mail

Pred niekokými dami sa dva koncertné zbory zborového zdruenia OZVENA Vranov nad Topou a vokálne kvinteto VOICES vrátili z koncertného zájazdu v Klaipéde v Litve, kde boli hosami Chlapenského speváckeho zboru GINTARELIS od 20. do 23. júla 2006.

Program pobytu speváckych zborov bol vemi bohatý. Okrem tyroch koncertných vystúpení,  Chlapenský dievenský a mládenícky zbor Ozvena ako i vokálna skupina VOICES absolvovali  bohatý program v rámci Festivalu mora a hudby v prímorskom meste Klaipéda.

Litovskí organizátori pripravili pre nae zbory pod dirigentským vedením V.Krauspeovej a A.Tomáovej s korepetíciou V. Gabronovej vemi zaujímavý program.

lenovia zborov navtívili Múzeum mora a Delfinárium v Klaipéde, kde obdivovali vystúpenia delfínov a mroov, akváriá, morské rastliny a mule.  Záitkom  bola i návteva známeho prímorského strediska Palanga, kde sa nai mladí kúpali a slnili na plái. Nebola núdza ani o futbalové zápasy medzi naimi chlapcami a diskotéky a hudobné koncerty v rámci festivalu.

Poas festivalu s 80 vystupujúcimi telesami z celej Európy sa speváci zo zdruenia OZVENA predstavili na dvoch festivalových  koncertoch, spievali v Morskom múzeu v Klaipéde i v Rímskokatolíckom kostole v meste Kretinga. Uvádzali najmä repertoár slovenských hudobných skladateov a naich uiteliek SZU p. Gabronovej a Tomáovej ako aj sakrálne diela, upravené folklórne kompozície, spirituály a ernoské piesne. Prítomní na koncertoch odmenili dlhotrvajúcim potleskom najmä litovskú piese „Viespaties“ a slovenskú „Tancuj, tancuj“ v podaní mládeníckej Ozveny. Veký úspech zoala i vokálna skupina VOICES a páilo sa i vystúpenie chlapenského zboru.

Týmto zájazdom sa dlhoroné druobné kontakty Ozveny s tamojím chlapenským zborom prehbili, vymenili si skúsenosti a dohodli na budúcich stretnutiach a spoloných workshopoch v budúcnosti.

tyri vystúpenia zborov Ozveny v Litve boli vemi úspené. Z pobytu v prekrásnom tamojom prostredí  si zbory odniesli mnostvo nezabudnutených záitkov, uzavreli nové priatestvá a kontakty a  pekne reprezentovali nae mesto i Slovensko. V súasnosti sa zbory Ozveny pripravujú na festival do Poska a na Celoslovenskú súa mládeníckych speváckych zborov do Turianskych Teplíc.

 
< Predol   alia >
Spoznali by ste ns?
 
Top! Top!