Ozvena.sk Advertisement
Úvodná stránka arrow Archív článkov arrow Vranovské zborové slávnosti arrow XIX. ročník vranovských zborových slávností
Sobota, 02 júl 2022
 
 
XIX. ročník vranovských zborových slávností Tlač E-mail

Vranovské zborové slávnosti sa dostali za obdobie 19. rokov do povedomia zborovej verejnosti v celej Európe a na tento ročník sa znovu prihlásilo mnoho zahraničných zborov. Organizátori festivalu z nich vybrali viaceré a to hlavne podľa kvalitatívnych a žánrových kritérií. Tieto zbory sa v dňoch 16.až 18.júna 2006 predstavili verejnosti vo Vranove, Hanušovciach,  vo Vyšnom Žipove a v Merníku na siedmich zborových koncertoch  a v rámci nedeľných omší. Tohoročný zborový festival, sa  konal pod záštitou primátora mesta PhDr. Tomáša Leša a ministra kultúry Rudolfa Chmela.

Zo zahraničných zborov vystúpili na koncertoch „Deti deťom“ a Mládež mládeži“, ako aj na chrámových koncertoch a galakoncerte chlapci zboru CANTEMUS z Maďarska, mládežnícky spevácky zbor SKŘIVÁNCI z Náchoda, Detský spevácky zbor CANTICA z Kaunasu, Litva, Miešaný spevácky zbor Mihály SZÉKELY z Maďarska, Mužský zbor FRAN BERNEKER zo Slovinska a detsky a dievčenský zbor RUSE z Bulharska, SZ BOGORYA Grodzisk z  Poľska a vokálne kvarteto ZVONČEKY zo Selenča, Vojvodina. Veľkým prínosom k úspešnému festivalu bol kvalitný Spevácky zbor slovenských učiteľov ako aj domáce zbory združenia OZVENA, VOICES, SOCIETAS CANTICA, SHALOM z Hanušoviec a cirkevné zbory vo Vyšnom Žipove

Koncertný program festivalu bol veľmi bohatý.  Verejnosť zaujal koncert v Rímskokatolíckom kostole v Hanušovciach v piatok 16.6.2006  s domácim zborom a zbormi z Litvy a chlapčenským zborom z Maďarska ako aj chrámový koncert v kostole Sv. Františka z Assisi vo Vranove, na ktorom  vystúpili dospelé zbory z Maďarska, Slovinska, Zbor slovenských učiteľov a domáca Societas Cantica. 
Galakoncert v sobotu 17.6.2006 v Dome kultúry Vranov venovaný životnému jubileu - deväťdesiatke hudobného skladateľa Zdenka Mikulu bol vyvrcholením celého festivalu a vystúpili na ňom všetky zahraničné zbory i niektoré popredné domáce telesá. V závere vystúpili všetky zbory, ktoré sa s prítomným vranovským obecenstvom rozlúčili Suchoňovou „Aká si mi krásna“ v podaní 450 spevákov dirigovaných známym slovenským zbormajstrom Štefanom Sedlickým.  V nedeľu 18.6. sa viaceré zahraničné zbory prezentovali na omšiach v evanjelických kostoloch v Merníku, Vyšnom Žipove ako aj v Rímskokatolíckom kostole vo Vranov- Sever a v Gréckokatolíckom kostole vo Vranove. Dôstojným záverom slávností bol Festival kresťanských zborov v nedeľu 18.6.2006 vo Vyšnom Žipove.

Okrem koncertov ponúkli organizátori festivalu aj sprievodné podujatia  a síce výstavu výtvarných prác žiakov  ZUŠ v Dome kultúry Vranov ako aj  seminár, ktorý bude viedol slovenský zborový odborník z Vojvodiny  Juraj Súdi na tému „ Spájanie speváckych zborov pre spoločné vystúpenia“.

Prijatie zbormajstrov a hostí primátorom mesta Vranova a prednostom Obvodného úradu Vranov, návšteva vlastivedného múzea v Hanušovciach n.T.,  diskusný klub, spoločenské stretnutia zborov ako i zájazd na Domašu a do Prešova taktiež umocnili priebeh festivalu. Na festivale nechýbali ani stáli priatelia Vranovského zborového festivalu hudobní skladatelia Zdenko Mikula, Zoltán Žofčák z Užhorodu  a iní slovenskí zbormajstri.

Organizátori festivalu a občania okresu Vranov spoločne oslávili tento krásny sviatok spevu s poprednými európskymi i domácimi speváckymi zbormi. Na svoje si prišli na svoje najmä na galakoncerte, ktorý bol defilé toho najkvalitnejšieho v oblasti zborového spevu.
Vďačné publikum vytvorilo všetkým účinkujúcim zborov na koncertoch tvorivú atmosféru,  ktorí mali príjemný a nezabudnuteľný pobyt vo Vranovskom okrese, s výmenou skúseností, nôt. Devätnásty ročník sa skončil a my sa už tešíme na jubilejný 20.ročník Vranovských zborových slávností v polovici júna 2007.

Vilma Krauspeová, Predseda organizačného výboru festivalu

 
< Predošlá   Ďalšia >
Spoznali by ste nás?
 
Top! Top!