Ozvena.sk Advertisement
Úvodná stránka arrow Archív článkov arrow Vranovské zborové slávnosti arrow XX. jubilejný ročník Vranovských zborových slávností
Utorok, 30 máj 2023
 
 
XX. jubilejný ročník Vranovských zborových slávností Tlač E-mail
Vranovské zborové slávnosti oslávili v júni toho roku svoje okrúhle jubileum. Festival bol zaujímavejší a bohatší o viaceré workshopy a semináre, ktoré viedli poprední domáci i zahraniční odborníci v oblasti zborového spevu (Š.Sedlický, M.Pazúrik, T. Kanišáková, A. Steczkowska, V. Krauspeová). Medzinárodné semináre a worshopy sa uskutočnili na témy „Improvizácia v speváckych zboroch, „Zborový spev a choreografia",„Slovenská zborová tvorba a festivalové prehliadky", „Kultúra hlasového prejavu v speváckom zbore" a vo workshopoch sa uskutočnili aj nácviky spoločných skladieb (chlapčenská a mládežnícka Ozvena spoločné skladby s poľskými chlapcami a talianskými mužskými zbormi, spoločná skladba pre všetky zbory Suchoňova „Aká si mi krásna).

Tohoročný festival prebiehal pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Vranov n.T. Tomáša Leša a zapojilo sa doň viacero spoluorganizátorov z mesta a okolia.

Medzinárodné semináre a workshopy boli podporené projektom VISEGRAD CANTAT na tému „Predstavme naše krajiny" a ich organizátorom bolo Združenie speváckych zborov OZVENA a Asociácia speváckych zborov Slovenska. Garantom projektu sa stala Stredoeurópska federácia speváckych zborov EUROPA CANTAT. Najmä seminár „Zborová tvorba a choreografia" v podaní doc. Sedlického zaujal prítomných zbormajstrov, bol veľmi zaujímavý, poučný a poukazoval na možné budúce smerovanie zborového spevu.

Na festivale sa zahraničné i domáce zbory v dňoch 15.až 17.júna 2007 predstavili verejnosti vo Vranove, Hanušovciach, vo Vyšnom Žipove, Humennom a v Merníku na siedmich zborových koncertoch, na Folklórnych slávnostiach zborového spevu v Nižnom Hrušove a v rámci nedeľných omší.

Zo zahraničných zborov vystúpili na koncertoch „Deti deťom" a Mládež mládeži", ako aj na chrámových koncertoch a galakoncerte chlapci spev. zborov BOYS z Poľska, SAUE z Estónska, detské zbory SMILTENE z Lotyšska a Detský zbor mesta Blagoevgrad z Bulharska, mužské spevácke zbory SINE NOMINE a CHORO DELL INNOMINATO z Talianska, mužský zbor ŠMARTNO zo Slovinska a miešaný zbor PETKO STAINOV z Bulharska. Z domácich zborov prezentovali svoje umenie spevácke zbory Združenia speváckych zborov OZVENA, Vranov, miešaný zbor SOCIETAS CANTICA, gréckokatolícky chrámový zbor CHRYSOSTOMOS, evanjelický spevokol EFATA z Hanušoviec. V tomto roku sa festival rozšíril aj do susedného okresu do Humenného, kde na koncerte v piatok 15.6. večer vystúpili talianske zbory a domáci Spevácky zbor mesta Humenné.

Festivalový program festivalu bol veľmi bohatý. Okrem koncertov ponúkli hlavní organizátori festivalu ZZSZ Ozvena, MsDK, mesto Vranov aj sprievodné podujatia a síce výstavu výtvarných prác žiakov Súkromnej ZUŠ v Dome kultúry Vranov ako aj spomínané workshopy a semináre, diskusné kluby, zájazdy zborov do okolitých miest, pobyt pri jazere Domaša, prijatie zbormajstrov a hostí primátorom mesta Vranov n.T. návšteva vlastivedného múzea a výstavy v HOaS vo Vranove n.T., spoločenské stretnutia zborov. Všetky tieto podujatia umocnili úspešný priebeh festivalu. Okrem dirigentov krajín Vyšehradskej štvorky sa zborového festivalu, zúčastnil aj hudobný skladateľ Zdenko Mikula, prezident Asociácie speváckych zborov Slovenska M.Kostelný, prezident Stredoeurópskej federácie speváckych zborov Gábor Móczár a iní významní zahraniční a slovenskí hostia a dirigenti.

Vďačné vranovské, hanušovské a humenské publikum vytvorilo všetkým účinkujúcim zborov na koncertoch skvelú tvorivú atmosféru. Podľa vyjadrení hostí festivalu, z jubilejných Vranovských zborových si odniesli príjemné a nezabudnuteľné zážitky, získali cenné skúsenosti, nadviazali vzájomné kontakty, vymenili si noty a adresy a radi sa do Vranova znovu vrátia.
 
< Predošlá   Ďalšia >
Spoznali by ste nás?
 
Top! Top!