Ozvena.sk Advertisement
Úvodná stránka arrow Archív článkov arrow Ozvena arrow XXX. Vranovské zborové slávnosti
©tvrtok, 30 november 2023
 
 
XXX. Vranovské zborové slávnosti Tlač E-mail

 

Mesto Vranov nad Topµou, Mestský dom kultúry Vranov nad Topµou

Záujmové zdruľženie speváckych zborov OZVENA

KZS SOCIETAS CANTICA Vranov nad Topµou

Súkromná ZU©Š Vranov nad Topµou

pozývajú na

zborový festival

XXX.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

XXX. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinárodnou účasť»ou

15.-18. jún 2017

pod záąštitou

ministra kultúry SR  a primátora mesta Vranov nad Topµou

under patronage of Minister of the Culture of Slovak Republic and Mayor of Town Vranov nad Topµou 

pri príleľžitosti „Dní mesta Vranov nad Topµou"

vsz2016.jpg

Sponzori  

 

 

Creatix Slovakia s.r.o. Bratislava, Stradiware s.r.o. Bratislava, Vilma Krauspeová - Jazykový  a vzdelávací servis Vranov nad Topµou, Ing. Martin Ma»aą – IT Model Vranov nad Topµou, ABN Klematis s.r.o. Čaklov 40, Mgr. Andrea Fiąmanová, Vranov nad Topµou


sponzori.jpg

Informácie o festivale

 • Nesú»aľný zborový festival určený pre vąetky vekové kategórie.
 • Festivalu sa môľu zúčastni» spevácke zbory zo Slovenska a zahraničia.
 • Koncerty sa konajú v Mestskom dome kultúry a v chrámoch vo Vranove nad Topµou,  Humennom, v Hanuąovciach n/T. a v obciach okresu Vranov nad Topµou


Podmienky účasti speváckych zborov na festivale:

 • Zbory sú pozvané:
  • na recipročnú výmenu – neplatia ubytovanie ani stravu, len cestovné náklady
  • bez reciprocity (platia ubytovanie a stravu vo výąke 70,-€/osoba alebo 120,-€ v hoteli Patriot).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rekreačnom stredisku Barka na Juskovej Voli, v ubytovni SO©,  hoteli Patriot Vranov nad Topµou alebo v rodinách ZZSZ Ozvena.
 • Pre spoločný galakoncert speváckych zborov si zbory pripravia skladbu Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“ noty a informácie o festivale nájdete na www.ozvena.sk).
 • V rámci festivalu organizátori ponúkajú účastníkom workshop, seminár, sprievod súborov mestom Vranov .T., spoločné stretnutia zborov, diskusný večer pre vedenia zborov a hostí, výlety zborov do okolitých miest, návąteva múzea, prijatie vedenia zborov primátorom mesta Vranov nad Topµou a iné podujatia.

 

Predbeľžný program festivalu

©Štvrtok, 15.6.2017

Príchod speváckych zborov a ich ubytovanie

 

Piatok, 16.6.2017    

10.00  Prijatie hostí primátorom mesta na Mestskom úrade Vranov n.T.

11.00  Návąšteva ZŠ© Lúčna Vranov nad Topµou (©tvorlístok, Bonifastes)

15.30  Zhromažľdenie pred AOC (námestie) a sprievod mestom Vranov n.T.  

16.00  Otvorenie Dní mesta Vranova nad Topµou a zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti
             Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

Detský spevácky zbor ©TVORLÍSTOK, Zvolen

18.00  Festivalový koncert v evanjelickom chráme v Hanušąovciach nad Topµou

Detský spevácky zbor ©TVORLÍSTOK, Zvolen

Dievčenský spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topµou

Mládeľnícky spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topµou

Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

19.00  Festivalový koncert v chráme Frantiąka z Assisi  vo Vranove nad Topµou

Komorný zmieąaný zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topµou

Spevácky zbor slovenských učiteµov

21.00 Diskusný klub vedeniazborov v klubovni GMC Juskova Voµa

Sobota, 17.6.2017     

9.30   Workshop pre  členov zborov  "Súčasná slovenská zborová tvorba - dielo Petra    ©piláka"

Nácvik spoločných piesní v kine Mlados» v DK Vranov nad Topµou,

vedie doc. Mgr. art ©tefan Sedlický ArtD. za prítomnosti Mgr. et Mgr. art Petra ©piláka, Phd.

18.00  Galakoncert v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topµou

Mládeľnícky spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topµou

Detský spevácky zbor ©TVORLÍSTOK, Zvolen

Dievčenský spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topµou

Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

Spevácke okteto WOMANVOCAL pri SZU© MÚZA, Humenné

Komorný zmieąaný zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topµou

Spevácky zbor slovenských učiteµov 

20.30  Stretnutie zborov v GMC Bárka na Juskovej Voli

 

Nedeµa, 18.6. 2017

9.30 Evanjelický a.v. chrám Ducha Svätého Vranov nad Topµou

Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

 

Súbory / informácie na stiahnutie:

pdf Application Form / Prihlášąka na festival

pdf Application Form / Prihlášąka na festival

pdf 30th International choral festival - Information about festival and program

pdf XXX. VZS - Program a informácie o festivale

pdf Aká si mi krásna

pdf XXX. VZS - Termínový list

pdf 30th International Choral Festival - Terms letter

 

 

 

 

 

Kontakt:  Záujmové združľenie speváckych zborov OZVENA, Vilma Krauspeová – predseda festivalového výboru

                 Adresa: ZZSZ Ozvena, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. Tel: 0574422849

                 Mobil: +421905 271 374, e-mail: vilma@krauspe.sk, webová stránka: www.ozvena.sk


 

 
< Predoąlá   Ďaląia >
Spoznali by ste nás?
 
Top! Top!