Ozvena.sk Advertisement
vodn strnka arrow Archv lnkov arrow Ozvena arrow Ozvena v Katoviciach
Utorok, 30 mj 2023
 
 
Ozvena v Katoviciach Tla E-mail

Ozvena vKatoviciach


Vdoch 1.-3.marca 2019 sa Dievensk aMldencky spevcky zbor OZVENA Vranov nad Topou zastnil koncertnho zjazdu do Katovc vPosku, kde boli nae zbory reciprone prijat Dievenskm aenskm spevckym zborom tamojej Strednej hudobnej akadmie K. Szymanowskho vKatoviciach.

Pobytov program naich zborov bol bohat apestr. Hne po prchode nae zbory koncertovali spolone sospevckymi zbormi tamojej koly na 1. Jarnom stretnut spevckych zborov vkoncertnej sle vemi dobre vybavenej hudobnej akadmie, nsledne Ozvena spieval vkostole Matky Boej Piekarskej vKatoviciach v programe Sacrum Musica.

Na druh de sme si prezreli pamtihodnosti mesta Katovice aveer sme mali alie dva koncertn vystpenia vHudobnej akadmii avchrme. Po koncertoch vedenie naich zborov prijala riaditeka tamojej koly.

Vrmci nho pobytu sme prehbili priatestvo stamojmi spevckymi zbormi, vymenili sme si sksenosti svedenm koly adirigentkou zborov pani Miroslavou Knapik. Vemi pekne ns prijal apohostil kaz tamojej farnosti.

Spevcke zbory Ozvena pod vedenm predsednky zborovho zdruenia Ozvena adirigentky Vilmy Krauspeovej, sdirigentom Radovanom Zajcom, korepettorkou Martinou Maaovou, huslistom Vojtechom Filipom Kopkom agitaristom Jurajom Kolesrom pekne reprezentovali Skromn ZU Vranov n.T.,mesto Vranov nad Topou iSlovensko na svojich tyroch koncertnch vystpeniach v Posku.

Vsasnosti sa zbory Ozvena pripravuj vaprli na Krajsk sa spevckych zborov Mlde spieva, vmji na Medzinrodn zborov festival vEgelne Nemecko a na koncert ku Du matiek da 12.mja 2019 vDome kultry Vranov nad Topou, na ktor srdene pozvame verejnos. Fotogalria


Vilma Krauspeov


 
< Predol   alia >
Spoznali by ste ns?
 
Top! Top!