Ozvena.sk Advertisement
Úvodná stránka
Streda, 24 február 2021
 
 
Ozvena v Čechách
           Na pozvanie výborného Chlapčenského speváckeho zboru BONIFANTES z Pardubíc, ktorý bol v minulom roku účastníkom Vranovských zborových slávností, odcestovali dva spevácke zbory OZVENA do Čiech, kde mali koncerty v troch mestách.

Vo šštvrtok 9.marca sa uskutočnil koncert Ozveny a Bonifantes v prekrásnej historickej sále Pardubického zámku, v závere ktorého uviedli zbory spoločné zborové skladby Suchoňovu „Aká si mi krásna! A českú ľudovú „Jede sedlák“ pod dirigentskou taktovkou Vilmy Krauspeovej , zbormajsterky Ozveny a Jána Míšeka, zbormajstra Bonifantes.

Na druhý deň koncertovali našše zbory v kostole Sv. Ambrožže v Hradci Králové spoločne so zbormi z Pardubíc a Hradca Králové a v sobotu 11.marca sa predstavili spoločne so zborom Bonifantes v sále Gymnázia Jozefa Ressela na Gymnáziu v Chrudimi. Na koncertoch sa páčili najmä upravené slovenské a zahraničné ľudové piesne.

Dievčenský spevácky zbor a Komorný mládežžnícky spevácky zbor Ozvena pod umeleckým vedením Vilmy Krauspeovej, Radovana Zajíca a Anny Maťaššovej pekne reprezentovali našše mesto i Slovensko na vššetkých troch koncertoch v Čechách.

V rámci pobytu v Pardubiciach si našši mladí speváci pozreli historické centrum Pardubíc, Pardubický zámok a absolvovali zaujímavý program aj v rodinách chlapcov zboru Bonifantes, kde boli ubytovaní.

Pobyt Ozveny v Čechách a spoločné koncerty s Chlapčenským speváckym zborom Bonifantes prispeli k prehĺbeniu vzájomných kontaktov a priateľstva medzi zbormi, k výmene skúseností a členovia zborov eššte budú dlho spomínať na pekné chvíle prežžité s priateľmi zo zboru Bonifantes a cenné skúsenosti uplatnia pri práci s detskými a mládežžníckymi zbormi pri Súkromnej základnej umeleckej šškole vo Vranove nad Topľou, ktorá 9.mája 2017 oslavuje svoje 20.výročie vzniku šškoly na Slávnostnom koncerte o 17.00 v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou, na ktorý srdečne pozývame verejnosť.


Vilma Krauspeová

Fotogaléria
 
XXIX. Vranovské zborové slávnosti

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou, Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA

Komorný miešaný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA, Súkromná základná umelecká škola Vranov nad Topľou

pozývajú na

zborový festival

XXIX.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

XXIX. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinárodnou účasťou

16.-19. jún 2016

pod záštitou

ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana

under patronage of Marek Maďarič, Minister of the Culture of Slovak Republic and Ján Ragan, Mayor of Town Vranov nad Topľou 

v rámci „Dní mesta Vranov nad Topľou"

spolupracujú:

Mesto Hanušovce nad Topľou,  Mesto Humenné,   Súkromná ZUŠ MÚZA Humenné,    Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou , Evanjelický a.v. farský úrad Vranov nad Topľou, Rímskokatolícky farský úrad Vranov nad Topľou, Rímskokatolícky farský úrad Hanušovce n.T., Gréckokatolícky farský úrad Vranov nad Topľou, Rímskokatolícky farský úrad Vranov a Čemerné,  Evanjelický a.v. farský úrad Merník, GMC Juskova Voľa

Festival z verejných zborov podporil Fond na podporu umenia

Festival was supported using public funding by Slovak Arts Council

Podujatie sa uskutočňuje s finančným príspevkom mesta Vranov nad Topľou

Festival is realized with financial contribution of Town Vranov nad Topľou

 

vsz.jpg

Sponzori

 

Creatix Slovakia s.r.o., Bratislava, StradiWare s.r.o. Bratislava, Vilma Krauspeová - Jazykový  a vzdelávací servis Vranov nad Topľou, Ing. Martin Maťaš – IT Model Vranov nad Topľou, Lahôdky – Ing. Adelheid Mitaľová, ABN Klematis s.r.o. Čaklov 40

sponzori.jpg

P R O G R A M

Piatok, 17.6.2016     

10.00  Prijatie hostí primátorom mesta v obradnej sieni MsÚ Vranov n.T.

11.00  Návšteva ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou (Carmina, Larnaca)

14.30  Zhromaždenie pred AOC (námestie) a sprievod mestom Vranov n.T.  

15.00  Otvorenie Dní mesta Vranova nad Topľou a zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti pred  Domom kultúry vo Vranove n.T.

Detský spevácky zbor CARMINA, Pardubice, Česká republika

Orchestrík ZŠ Jána Kollára a KZ Zvony,  Selenča, Srbsko

Ženský a detský zbor Agaty Steczkowskej, Varšava, Poľsko

Chlapčenský zbor BONIFANTES, Pardubice, Česká republika

Miešaný spev. zbor „Larnaca Progressive Movement Choir" Cyprus

18.00  Festivalový koncert v chráme v Hanušovciach nad Topľou

Chlapčenský zbor BONIFANTES, Pardubice, Česká republika

Orchestrík ZŠ Jána Kollára a KZ Zvony, Selenča, Srbsko

Ženský a detský spevácky zbor Agaty Steczkowskej, Varšava, Poľsko

19.00  Festivalový koncert v chráme Svätých mučeníkov v Humennom

Detský spevácky zbor LIENKA  Súkromnej ZUŠ MÚZA Humenné

Spevácky zbor pri SPSA EBG Humenné

Okteto VOMAN VOCAL pri Súkromnej ZUŠ MÚZA Humenné

Detský spevácky zbor CARMINA, Pardubice, Česká republika

Miešaný spevácky zbor mesta Humenné

19.30  Festivalový koncert v Bazilike Minor vo Vranove nad Topľou

Komorný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topľou

Ženský zbor českého spolku v Košiciach

Miešaný spev. zbor „Larnaca Progressive Movement Choir" Cyprus

Sobota, 18.6.2016     

9.30   Workshop pre zbory  „ Spolupráca orchestra so speváckym zborom" 

Nácvik spoločných piesní v Kine Mladosť v DK Vranov n.Topľou, PaedDr. Juraj Súdi, Selenča, Srbsko

11.30  Výlety zborov do okolia

18.00  Galakoncert v Evanjelickom a.v.chráme Ducha Svätého Vranov n.T.

Dievčenský a mládežnícky spevácky zbor OZVENA Vranov n.T.

Detský spevácky zbor CARMINA, Pardubice, Česká republika

Orchestrík ZŠ Jána Kollára a KZ Zvony, Selenča, Srbsko

Chlapčenský zbor BONIFANTES, Pardubice, Česká republika

Ženský zbor českého spolku v Košiciach

Ženský a detský zbor Agaty Steczkowskej, Varšava, Poľsko

Miešaný spev. zbor „Larnaca Progressive Movement Choir" Cyprus

20.00  Stretnutie dospelých zborov a vedenia zborov v Klube mladých v DK

20.00  Rockový koncert pred Domom kultúry Vranov n.T. pre mládež

 

Nedeľa, 19.6. 2016 

10.00  Rímskokatolícky kostol Fatimskej Panny Márie Vranov - Čemerné

Chlapčenský zbor BONIFANTES, Pardubice Čechy

10.00  Evanjelický a.v.kostol v Merníku

Orchestrík ZŠ Jána Kollára a KZ Zvony, Selenča, Srbsko

 10.30 Gréckokatolícky chrám  vo Vranove nad Topľou

           Ženský zbor českého spolku Košice    

 

Súbory / informácie na stiahnutie:

pdf Application Form / PrihlṚka na festival

pdf 29th International choral festival - Information about festival and program

pdf XXIX. VZS - Program a informácie o festivale

pdf Aká si mi krásna

pdf XXIX. VZS - Termínový list

pdf 29th International Choral Festival - Terms letter

 
Spievali sme v Sardínií

V utorok 29.júla 2014 odchádzal Mládežnícky spevácky zbor OZVENA a Gréckokatolícky spev. zbor CHRYSOSTOMOS z Vranova n.T. na Sardíniu na pozvanie tamojšieho Mužského speváckeho zboru CORO DI FLORINAS.

Na ceste na Sardíniu sme sa zastavili v Budapešti, kde sme si prezreli Budapeštiansky hrad a pevnosť Citadela. Pre členov zborov bola zaujímavá i plavba trajektom po Stredozemnom mori na Sardíniu.

Po príchode do Sassari, kde sme boli ubytovaní v hoteli Carlo Felice, sme s vedením zboru Coro di Florinas navštívili starobylú pevnosť a usadlosť Nuranghi di Torralba a románsky kostol Saccargia. V rámci pobytu sme absolvovali výlety do miest Alghero, Ozieri a Sassasri, kde sme si prehliadli historické centrá a okúpali sme sa viackrát v mori.

Prvé vystúpenie mali naše zbory v rámci zborového festivalu v meste Ozieri v kostole Sv.Lucie, kde sme sa úspešne predstavili najmä so sakrálnymi a liturgickými kompozíciami. Po koncerte sme sa stretli na spoločnej večeri s tamojším Mužským zborom Coro di Ozieri.

V sobotu 2.8. sme spievali na omši v rímskokatolíckom kostole vo Florinas a v neskorým večerných hodinách na festivalovom koncerte na amfiteátri vo Florinas. Vedenie zboru bolo prijaté starostkou Florinas a členkou talianskeho parlamentu.

Na ceste naspäť sme navštívili starobylý Rím, kde sme obdivovali Vatikán, štyri najkrajšie fontány Ríma, Panteón, Anjelsky hrad, Španielske námestie a iné pamätihodnosti večného mesta.

Azda najsilnejším zážitkom celého zájazdu bolo nielen milé prijatie tamojším zborom, ale i neuveriteľná pohostinnosť a obetavosť nášho družobného zboru Coro di Florinas. Výborný mužský zbor sa nám postaral o bohatý program pobytu, niekoľkokrát denne zaspieval piesne zo svojho širokého repertoáru spievané zaujímavým spôsobom v kruhu a na oplátku im naše zbory spievali obľúbené sklady zo svojho repertoáru. Muži z florinského zboru nám varili, obsluhovali nás a absolvovali s nami zaujímavý pobytový program (prehliadku Florinas, účasť na pretekoch koní atď.).

Zo zájazdu na Sardíniu si členovia zborov OZVENA pod umeleckým vedením Vilmy Krauspeovej a Radovana Zajíca a CHRYSOSTOMOS s dirigentkou Annou Maťašovou odniesli nezabudnuteľné zážitky, predstavili sa úspešne na všetkých koncertoch na Sardínii, o čom svedčia nespočetné gratulácie a ďakovania tamojšieho publika.

Ešte dlho budeme spomínať na pekné chvíle prežité na Sardínii, nádhernú prírodu, srdečných a milých ľudí a budeme sa tešiť na príchod Mužského zboru Coro di Florinas na Medzinárodný zborový festival 18.-21.júna 2015 do Vranova nad Topľou.

Vilma Krauspeová

1154.jpg739.jpg065.jpg040.jpg

 
<< Začiatok < Späť 1 2 3 4 5 6 Ďalej > Koniec >>

Výsledky 9 - 12 z 21
Spoznali by ste nás?
 
Top! Top!