Ozvena.sk Advertisement
Úvodná stránka
Piatok, 24 september 2021
 
 
XXX. Vranovské zborové slávnosti

 

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou

Záujmové združženie speváckych zborov OZVENA

KZS SOCIETAS CANTICA Vranov nad Topľou

Súkromná ZUŠŠ Vranov nad Topľou

pozývajú na

zborový festival

XXX.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

XXX. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinárodnou účasťou

15.-18. jún 2017

pod zṚtitou

ministra kultúry SR  a primátora mesta Vranov nad Topľou

under patronage of Minister of the Culture of Slovak Republic and Mayor of Town Vranov nad Topľou 

pri príležžitosti „Dní mesta Vranov nad Topľou"

vsz2016.jpg

Sponzori  

 

 

Creatix Slovakia s.r.o. Bratislava, Stradiware s.r.o. Bratislava, Vilma Krauspeová - Jazykový  a vzdelávací servis Vranov nad Topľou, Ing. Martin Maťaš – IT Model Vranov nad Topľou, ABN Klematis s.r.o. Čaklov 40, Mgr. Andrea Fišmanová, Vranov nad Topľou


sponzori.jpg

Informácie o festivale

 • Nesúťažný zborový festival určený pre všetky vekové kategórie.
 • Festivalu sa môžu zúčastniť spevácke zbory zo Slovenska a zahraničia.
 • Koncerty sa konajú v Mestskom dome kultúry a v chrámoch vo Vranove nad Topľou,  Humennom, v Hanušovciach n/T. a v obciach okresu Vranov nad Topľou


Podmienky účasti speváckych zborov na festivale:

 • Zbory sú pozvané:
  • na recipročnú výmenu – neplatia ubytovanie ani stravu, len cestovné náklady
  • bez reciprocity (platia ubytovanie a stravu vo výške 70,-€/osoba alebo 120,-€ v hoteli Patriot).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rekreačnom stredisku Barka na Juskovej Voli, v ubytovni SOŠ,  hoteli Patriot Vranov nad Topľou alebo v rodinách ZZSZ Ozvena.
 • Pre spoločný galakoncert speváckych zborov si zbory pripravia skladbu Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“ noty a informácie o festivale nájdete na www.ozvena.sk).
 • V rámci festivalu organizátori ponúkajú účastníkom workshop, seminár, sprievod súborov mestom Vranov .T., spoločné stretnutia zborov, diskusný večer pre vedenia zborov a hostí, výlety zborov do okolitých miest, návšteva múzea, prijatie vedenia zborov primátorom mesta Vranov nad Topľou a iné podujatia.

 

Predbežžný program festivalu

ŠŠtvrtok, 15.6.2017

Príchod speváckych zborov a ich ubytovanie

 

Piatok, 16.6.2017    

10.00  Prijatie hostí primátorom mesta na Mestskom úrade Vranov n.T.

11.00  Návššteva ZŠŠ Lúčna Vranov nad Topľou (Štvorlístok, Bonifastes)

15.30  Zhromažždenie pred AOC (námestie) a sprievod mestom Vranov n.T.  

16.00  Otvorenie Dní mesta Vranova nad Topľou a zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti
             Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

Detský spevácky zbor ŠTVORLÍSTOK, Zvolen

18.00  Festivalový koncert v evanjelickom chráme v Hanuššovciach nad Topľou

Detský spevácky zbor ŠTVORLÍSTOK, Zvolen

Dievčenský spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topľou

Mládežnícky spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topľou

Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

19.00  Festivalový koncert v chráme Františka z Assisi  vo Vranove nad Topľou

Komorný zmiešaný zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topľou

Spevácky zbor slovenských učiteľov

21.00 Diskusný klub vedeniazborov v klubovni GMC Juskova Voľa

Sobota, 17.6.2017     

9.30   Workshop pre  členov zborov  "Súčasná slovenská zborová tvorba - dielo Petra    Špiláka"

Nácvik spoločných piesní v kine Mladosť v DK Vranov nad Topľou,

vedie doc. Mgr. art Štefan Sedlický ArtD. za prítomnosti Mgr. et Mgr. art Petra Špiláka, Phd.

18.00  Galakoncert v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou

Mládežnícky spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topľou

Detský spevácky zbor ŠTVORLÍSTOK, Zvolen

Dievčenský spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topľou

Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

Spevácke okteto WOMANVOCAL pri SZUŠ MÚZA, Humenné

Komorný zmiešaný zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topľou

Spevácky zbor slovenských učiteľov 

20.30  Stretnutie zborov v GMC Bárka na Juskovej Voli

 

Nedeľa, 18.6. 2017

9.30 Evanjelický a.v. chrám Ducha Svätého Vranov nad Topľou

Chlapčenský zbor BONIFASTES, Pardubice, Česká republika

 

Súbory / informácie na stiahnutie:

pdf Application Form / Prihlᚹka na festival

pdf Application Form / Prihlᚹka na festival

pdf 30th International choral festival - Information about festival and program

pdf XXX. VZS - Program a informácie o festivale

pdf Aká si mi krásna

pdf XXX. VZS - Termínový list

pdf 30th International Choral Festival - Terms letter

 

 

 

 

 

Kontakt:  Záujmové združženie speváckych zborov OZVENA, Vilma Krauspeová – predseda festivalového výboru

                 Adresa: ZZSZ Ozvena, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. Tel: 0574422849

                 Mobil: +421905 271 374, e-mail: vilma@krauspe.sk, webová stránka: www.ozvena.sk


 

 
Ozvena v Čechách
           Na pozvanie výborného Chlapčenského speváckeho zboru BONIFANTES z Pardubíc, ktorý bol v minulom roku účastníkom Vranovských zborových slávností, odcestovali dva spevácke zbory OZVENA do Čiech, kde mali koncerty v troch mestách.

Vo šštvrtok 9.marca sa uskutočnil koncert Ozveny a Bonifantes v prekrásnej historickej sále Pardubického zámku, v závere ktorého uviedli zbory spoločné zborové skladby Suchoňovu „Aká si mi krásna! A českú ľudovú „Jede sedlák“ pod dirigentskou taktovkou Vilmy Krauspeovej , zbormajsterky Ozveny a Jána Míšeka, zbormajstra Bonifantes.

Na druhý deň koncertovali našše zbory v kostole Sv. Ambrožže v Hradci Králové spoločne so zbormi z Pardubíc a Hradca Králové a v sobotu 11.marca sa predstavili spoločne so zborom Bonifantes v sále Gymnázia Jozefa Ressela na Gymnáziu v Chrudimi. Na koncertoch sa páčili najmä upravené slovenské a zahraničné ľudové piesne.

Dievčenský spevácky zbor a Komorný mládežžnícky spevácky zbor Ozvena pod umeleckým vedením Vilmy Krauspeovej, Radovana Zajíca a Anny Maťaššovej pekne reprezentovali našše mesto i Slovensko na vššetkých troch koncertoch v Čechách.

V rámci pobytu v Pardubiciach si našši mladí speváci pozreli historické centrum Pardubíc, Pardubický zámok a absolvovali zaujímavý program aj v rodinách chlapcov zboru Bonifantes, kde boli ubytovaní.

Pobyt Ozveny v Čechách a spoločné koncerty s Chlapčenským speváckym zborom Bonifantes prispeli k prehĺbeniu vzájomných kontaktov a priateľstva medzi zbormi, k výmene skúseností a členovia zborov eššte budú dlho spomínať na pekné chvíle prežžité s priateľmi zo zboru Bonifantes a cenné skúsenosti uplatnia pri práci s detskými a mládežžníckymi zbormi pri Súkromnej základnej umeleckej šškole vo Vranove nad Topľou, ktorá 9.mája 2017 oslavuje svoje 20.výročie vzniku šškoly na Slávnostnom koncerte o 17.00 v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou, na ktorý srdečne pozývame verejnosť.


Vilma Krauspeová

Fotogaléria
 
XXIX. Vranovské zborové slávnosti

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou, Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA

Komorný miešaný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA, Súkromná základná umelecká škola Vranov nad Topľou

pozývajú na

zborový festival

XXIX.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI

XXIX. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL

s medzinárodnou účasťou

16.-19. jún 2016

pod záštitou

ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana

under patronage of Marek Maďarič, Minister of the Culture of Slovak Republic and Ján Ragan, Mayor of Town Vranov nad Topľou 

v rámci „Dní mesta Vranov nad Topľou"

spolupracujú:

Mesto Hanušovce nad Topľou,  Mesto Humenné,   Súkromná ZUŠ MÚZA Humenné,    Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou , Evanjelický a.v. farský úrad Vranov nad Topľou, Rímskokatolícky farský úrad Vranov nad Topľou, Rímskokatolícky farský úrad Hanušovce n.T., Gréckokatolícky farský úrad Vranov nad Topľou, Rímskokatolícky farský úrad Vranov a Čemerné,  Evanjelický a.v. farský úrad Merník, GMC Juskova Voľa

Festival z verejných zborov podporil Fond na podporu umenia

Festival was supported using public funding by Slovak Arts Council

Podujatie sa uskutočňuje s finančným príspevkom mesta Vranov nad Topľou

Festival is realized with financial contribution of Town Vranov nad Topľou

 

vsz.jpg

Sponzori

 

Creatix Slovakia s.r.o., Bratislava, StradiWare s.r.o. Bratislava, Vilma Krauspeová - Jazykový  a vzdelávací servis Vranov nad Topľou, Ing. Martin Maťaš – IT Model Vranov nad Topľou, Lahôdky – Ing. Adelheid Mitaľová, ABN Klematis s.r.o. Čaklov 40

sponzori.jpg

P R O G R A M

Piatok, 17.6.2016     

10.00  Prijatie hostí primátorom mesta v obradnej sieni MsÚ Vranov n.T.

11.00  Návšteva ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou (Carmina, Larnaca)

14.30  Zhromaždenie pred AOC (námestie) a sprievod mestom Vranov n.T.  

15.00  Otvorenie Dní mesta Vranova nad Topľou a zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti pred  Domom kultúry vo Vranove n.T.

Detský spevácky zbor CARMINA, Pardubice, Česká republika

Orchestrík ZŠ Jána Kollára a KZ Zvony,  Selenča, Srbsko

Ženský a detský zbor Agaty Steczkowskej, Varšava, Poľsko

Chlapčenský zbor BONIFANTES, Pardubice, Česká republika

Miešaný spev. zbor „Larnaca Progressive Movement Choir" Cyprus

18.00  Festivalový koncert v chráme v Hanušovciach nad Topľou

Chlapčenský zbor BONIFANTES, Pardubice, Česká republika

Orchestrík ZŠ Jána Kollára a KZ Zvony, Selenča, Srbsko

Ženský a detský spevácky zbor Agaty Steczkowskej, Varšava, Poľsko

19.00  Festivalový koncert v chráme Svätých mučeníkov v Humennom

Detský spevácky zbor LIENKA  Súkromnej ZUŠ MÚZA Humenné

Spevácky zbor pri SPSA EBG Humenné

Okteto VOMAN VOCAL pri Súkromnej ZUŠ MÚZA Humenné

Detský spevácky zbor CARMINA, Pardubice, Česká republika

Miešaný spevácky zbor mesta Humenné

19.30  Festivalový koncert v Bazilike Minor vo Vranove nad Topľou

Komorný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topľou

Ženský zbor českého spolku v Košiciach

Miešaný spev. zbor „Larnaca Progressive Movement Choir" Cyprus

Sobota, 18.6.2016     

9.30   Workshop pre zbory  „ Spolupráca orchestra so speváckym zborom" 

Nácvik spoločných piesní v Kine Mladosť v DK Vranov n.Topľou, PaedDr. Juraj Súdi, Selenča, Srbsko

11.30  Výlety zborov do okolia

18.00  Galakoncert v Evanjelickom a.v.chráme Ducha Svätého Vranov n.T.

Dievčenský a mládežnícky spevácky zbor OZVENA Vranov n.T.

Detský spevácky zbor CARMINA, Pardubice, Česká republika

Orchestrík ZŠ Jána Kollára a KZ Zvony, Selenča, Srbsko

Chlapčenský zbor BONIFANTES, Pardubice, Česká republika

Ženský zbor českého spolku v Košiciach

Ženský a detský zbor Agaty Steczkowskej, Varšava, Poľsko

Miešaný spev. zbor „Larnaca Progressive Movement Choir" Cyprus

20.00  Stretnutie dospelých zborov a vedenia zborov v Klube mladých v DK

20.00  Rockový koncert pred Domom kultúry Vranov n.T. pre mládež

 

Nedeľa, 19.6. 2016 

10.00  Rímskokatolícky kostol Fatimskej Panny Márie Vranov - Čemerné

Chlapčenský zbor BONIFANTES, Pardubice Čechy

10.00  Evanjelický a.v.kostol v Merníku

Orchestrík ZŠ Jána Kollára a KZ Zvony, Selenča, Srbsko

 10.30 Gréckokatolícky chrám  vo Vranove nad Topľou

           Ženský zbor českého spolku Košice    

 

Súbory / informácie na stiahnutie:

pdf Application Form / PrihlṚka na festival

pdf 29th International choral festival - Information about festival and program

pdf XXIX. VZS - Program a informácie o festivale

pdf Aká si mi krásna

pdf XXIX. VZS - Termínový list

pdf 29th International Choral Festival - Terms letter

 
<< Začiatok < Späť 1 2 3 4 5 6 Ďalej > Koniec >>

Výsledky 9 - 12 z 22
Spoznali by ste nás?
 
Top! Top!