Ozvena.sk Advertisement
vodn strnka arrow Fotogalrie
Streda, 17 jl 2024
 
 

Spoznali by ste ns?

  Taliansko, Lecco, September 2006
Cesta Ozveny do Talianska v jeseni 2006
  Voices
Vystúpenia a lenovia vokálnej skupiny Voices
  Trip to Czech Republic
Ozvena in Náchode and Cerveny Kostelec, Czech Republic 2005.
  Posko, Pozna, marec 2006
Reciproný zájazd k speváckemu zboru Boys v Poznani. Marec 2006.
  Litva, Kleipda, jl 2006
Zájazd OZVENY a VOICES v Kleipéde a jej okolí. Litva, júl 2006.
  19. VZS
19. ronk medzinrodnho zborovho festivalu Vranovsk zborov slvnosti, ktor sa uskutonil v doch 16. a 18. jna 2006.
  20. VZS
  Taliansko 2007
  Ozvena v Kanade
  Halle, Nem., 5/2008
  Fnsko, Oulu, mj 2009
  Ozvena v Leccu, Taliansko 2009
  Vybran zbory 22. VZS
  Festival v Cantonigros, panielsko - jl 2011
  26. VZS
  29.VZS
  Ozvena v echch 2017
  Ozvena v Katoviciach
  Ozvena v echch 2019
Spoznali by ste ns?
 
Top! Top!