Súkromná ZU©  
Home
Utorok, 09 august 2022
 
 
Pozvánka na prijímacie pohovory 16. mája 2017
Streda, 29 marec 2017
ozvena_pohovory.jpg
 
Venovanie 2% dane z príjmu
Streda, 29 marec 2017

Vážžení rodičia a sympatizanti Záujmového združženia speváckych zborov OZVENA vo Vranove nad Topľou

Aj tento rok máte možžnosť rozhodnúť, komu poukázať 2% zaplatenej dane z príjmu. Preto sa na Vás obraciame so žžiadosťou podporiť našše združženie.

 

Tlačivá na poukázanie 2 % dane z príjmu:
Vyhlásenie za rok 2016

 

Údaje o prijímateľovi:

 Názov:  Záujmové združženie speváckych zborov Ozvena
 Sídlo:  Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
 Právna forma:  Občianske združženie
 Identifikačné číslo prijímateľa:     
 31955983

 

Vopred ďakujem vššetkým, ktorí drobnú námahu s vypísaním tlačív premenia na finančnú pomoc, nie anonymne pre šštát, ale adresne náššmu združženiu.

 

Vilma Krauspeová, predseda ZZSZ Ozvena Vranov nad Topľou

 
Klaviristi Súkromnej ZU© sú»aľili
Pondelok, 27 marec 2017

V pondelok 20. marca 2017  sa uľž po osemnásty krát  stretli ľžiaci  Súkromnej základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topµou  na školskej sú»ťažľi v hre na klavíri. Sú»ťaľže sa zúčastnilo 23 ľžiakov v dvoch kategóriách.®Žiaci sú»ťaľžili s povinnými skladbami vybraných odbornou porotou (Ingrid Kovalská, Vilma Krauspeová,  Adriana Ilčišinová a Matúš Dzurjanin) a so skladbou, ktorú pre ľžiakov vybrali ich triedni učitelia.

 V prvej kategórii žľiakov 2.až 4.ročníka 1.časti, 1.stupňa sa na prvom mieste umiestnila Natália Varichajová, druhé skončili Nina Mrusková a Bianka Katarína Kundravá  a na tretie miesto patrilo Kvetoslave Marenčinovej.

V druhej kategórii ľžiakov 1.-3.ročníka, 2.časti, 1.stupňa najlepšie na klavíri zahrala Anna Ma»ťašová, na druhom mieste skončili Rebeka Kubačková a Šimon Slávik a tretiu cenu si odniesli Kristína Krajňáková a Natália Tuľaková. Čestné uznanie za peknú interpretáciu skladieb dostala Zuzana Fialová.

 V klavírnej sú»ťaľži podali sú»ťaľžiaci vyrovnané výkony v oboch kategóriách a porota, ktorej predsedala PaedDr. Ingrid Kovalská, mala »aľžkú úlohu vybra»ť tých najlepších. Niektorí zo sú»ťaľžiacich klaviristov ako iní interpreti na hudobných nástrojoch, tanečníci  a spevácke zbory sa predstavia na najbližšom Veµkonočnom internom koncerte v Súkromnej ZUŠ dňa 6.apríla 2017 a na Slávnostnom koncerte k 20. výročiu založľenia Súkromnej ZUŠ dňa 9.mája 2017 v Dome kultúry vo Vranove nad Topµou

Prijímacie pohovory na Súkromnú ZUŠ, hudobný a tanečný odbor sa uskutočnia v utorok 16. mája 2017 od 15.30 hod. v priestoroch SZUŠ na Dobrianskeho 1651 (v budove poisť»ovne Allianz). Prihlášky a bliľžšie informácie dostanete v Súkromnej ZUŠ,  tel.č.4422849, 0905 271 374 alebo na www.ozvena.sk.

 

                                                                                                   Vilma Krauspeová

018.jpg 034.jpg036.jpg038.jpg

Zmenené ( Streda, 29 marec 2017 )
 
<< Začiatok < Späť 11 12 13 14 15 Ďalej > Koniec >>

V�sledky 41 - 44 z 58
 
Top! Top!